546-0314/02 – Biologie a ekologie (BiEk)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět podává v části biologie ucelený přehled základních informací o živé hmotě, jejím složení, struktuře a funkcích na jednotlivých hierarchických úrovních. V části ekologie budou posluchači seznámeni se základními pojmy a principy ekologie na úrovni organismu, populace a společenstva, tokem hmoty, energie a informací v ekosystémech, pozornost bude věnována také problémům vycházejícím ze vztahu člověk - biosféra (kontaminace životního prostředí, problematika látek poškozujících zdraví)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává v části biologie ucelený přehled základních informací o živé hmotě, jejím složení, struktuře a funkcích na jednotlivých hierarchických úrovních. V části ekologie budou posluchači seznámeni se základními pojmy a principy ekologie na úrovni organismu, populace a společenstva, tokem hmoty, energie a informací v ekosystémech, pozornost bude věnována také problémům vycházejícím ze vztahu člověk - biosféra (kontaminace životního prostředí, problematika látek poškozujících zdraví)

Povinná literatura:

Campbell, N.A., Reece, J.B., Biologie, Computer Press, 2006. český překlad. Dolný, A., Ekologie, Ostravská univerzita, 2005. Novotný,J., Biology, Masaryk University Brno, 2004,. Rosypal a kol., Nový přehled biologie, Scientia, 2003. Stonawski, J., Základy ekologie, UK Praha, 1993.

Doporučená literatura:

Buchar, J. a kol., Život, Nakladatelství Mladá Fronta, Praha, 1987. Herčík,M.,111 otázek a odpovědí o životním prostředí,2004,Montanex,Ostrava. Porritt, J., Zachraňme Zemi, Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha, 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast studenta na cvičení. Vypracování projektu k zadanému tématu v požadované kvalitě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Buněčná teorie - vývoj, buňka jako hierarchický systém, buňka prokaryotická a eukaryotická, struktura buňky, membránový systém buňky, buněčná paměť a dědičnost, reprodukce buňky 2. Biologie virů - struktura virionů, virový genom, RNA a DNA viry, struktura viru, reprodukce virů, bakteriofág, provirus, retroviry,cytopatologie interakce virus - buňka, onkogenní viry a HIV virus 3. Rostlinná pletiva orgány - pojem, dělení a charakteristika pletiv, orgány vegetativní a generativní 4. Živočišné tkáně, orgány a orgánové soustavy - pojem, dělení a charakteristika živočišných tkání, epitely, nervová, svalová, pojivová tkáň, orgánová soustava krycí, oporná, pohybová, soustava orientační, řídící, soustavy metabolismu, rozmnožovací 5. Základy genetiky - nepohlavní a pohlavní rozmnožování, mitóza, meióza, crossing - over, dědičnost člověka 6. Fotosyntéza - definice fotosyntézy, fotosyntetické struktury a pigmenty, základy fyziky a biochemie fotosyntézy, fotorespirace, produkty fotosyntézy a jejich význam, fotosyntéza C3, C4 a CAM rostlin 7. Dýchání - pojem respirace, respirační substrát, respirační kvocient, mechanismy dýchání 8. Úvod do ekologie - definice, základní pojmy historie, členění 9. Abiogenní a biogenní faktory prostředí - limity tolerance organismů, měření abiogenních faktorů, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy na úrovni populací a společenstev, ekologická nika 10. Biogeochemické cykly C, O2 , H2O, P,N, S a vybraných rizikových prvků v ekosystémech 11. Tok energie v ekosystémech -potravní řetězce a sítě, energetická účinnost přenosu energie, produkce a produktivita terestrických a vodních ekosystémů 12. Ekologická stabilita - pojem, dynamická rovnováha, metastabilita, quasistacionární stavy ekosystémů, sukcese a klimax, teorie stresu 13. Problémy související s člověkem v biosféře - vliv na jednotlivé složky životního prostředí, energetická náročnost lidských aktivit, neobnovitelné a obnovitelné zdroje, energie fosilních paliv, energie biomasy, energie sluneční - neakumulovaná, větrná energie, jaderná energie 14. Kontaminace životního prostředí - cizorodé látky, monitoring, biomarkery, látky poškozující zdraví (toxické, kancerogenní, mutagenní, genotoxické, alergenní)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 32  0
        Písemka Písemka 40  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku