546-0316/01 – Ochrana přírody a památek (OPP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

a) pochopení významu ochrany přírody, krajiny a památek b) schopnost aplikovat poznatky z přírodních věd (biologie, ekologie, vědy zabývající se neživou přírodou - geologie, geomorfologie atd.) v ochraně přírody a krajiny c) schopnost vnímat krajinu jako přírodní a kulturní fenomén, predikovat její vývoj, navrhovat její management a využití

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Studenti se seznámí s problematikou ochrany přírody a krajiny včetně kulturních aspektů jejího vývoje. Získají podrobné informace o vývoji evropských typů krajiny, základních environmentálních a ekologických problémech, biodiverzitě, evoluci a ekologické sukcesi. Pozornost bude zaměřena rovněž na základní biologická společenstva české krajiny, vzácné, invazní a expanzní druhy rostlin a živočichů. Studenti dále získají přehled v základních právních normách, které se dotýkají ochrany přírody a památek a porozumí komplexnosti problémů, které se pojí s ochranou přírody a problematikou ochrany životního prostředí. Podstatnou částí předmětu jsou terénní práce a cvičení.

Povinná literatura:

MLÍKOVSKÝ, J. a P. STÝBLO. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha: ČSOP, 2006. 496 s. STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: Linde, 2006. 591 s. ISBN 80-7201-609-1 PRIMACK, R.,B., KINDLMANN, P., JERSÁKOVÁ, J. Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 2001 Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění účinném k 1.1.2021 COX, G. W. Conservation Ecology: Biosphere & Biosurvival. Dubuque, Iowa: W.C. Brown Publishers, 1993

Doporučená literatura:

KOLÁŘ, F. a kol. Ochrana přírody. Praha: DOkořán, 2012. 232 s. STALMACHOVÁ, B. a kol. Strategie řešení invazních druhů rostlin v obcích česko-polského pohraničí. Ostrava: IMAGE STUDIO, 2019. MIKO, L. a kol. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praha: Vesmír, 2000. CAVE, C. a E. NEGUSSIE. World Heritage Conservation: The World Heritage Convention, Linking Culture and Nature for Sustainable Development. London: Routledge, 2017. 312 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních. Povinná účast na terénních cvičeních + vypracování protokolů. Zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Globální problémy životního prostředí, historické souvislosti 2. Koncepce ochrany přírody. 3. Legislativní rámec ochrany přírody a krajiny v ČR. 4. Mezinárodní úmluvy, iniciativy a programy v ochraně přírody. 5. Mezinárodní nevládní organizace na ochranu přírody. 6. Geodiverzita a ochrana přírody. 7. Biodiverzita a ochrana přírody. 8. Ohrožené ekosystémy ve světě a v ČR. 9. Úvod do památkové péče. 10. Vývoj ochrany kulturních památek ve světě a v ČR. 11. Státní památková péče, související legislativa, koncepce péče o kulturní památky. 12. Mezinárodní úmluvy, instituce a organizace v ochraně památek, problematika kulturního turismu. 13. Ohrožené památky ve světě a v ČR. 14. Historické parky a zahrady - historické souvislosti ve světě, Evropě a ČR, významné parky a zahrady v ČR, péče o parky a zahrady.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na domluvených konzultacích Plnění dílčích úkolů - příkladů Vypracování semestrální práce Zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2009/2010 letní