546-0318/03 – Zoologie (ZOO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium Zoologie je koncipováno jako aplikovaná vědní disciplína při ochraně a tvorbě životního prostředí. Naučíte se: • rámcově charakterizovat faunu České republiky, • orientovat se v systematickém zařazení živočichů České republiky (do řádů) a tyto poznatky prakticky využívat, • poznat významné zástupce fauny České republiky. V rámci cvičení, při zpracování projektu „Fauna postindustriální krajiny“, budete mít nejen možnost blíže se seznámit s různými pomůckami a přístupy při studiu fauny a s konkrétní, vámi zvolenou bioindikačně významnou skupinou živočichů, ale také si můžete vyzkoušet a osvojit různé formy týmové spolupráce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Fyziologie živočichů. Základy systematické zoologie. Zaměření především na dobrou znalost následujících kmenů živočichů: Plathelminthes, Nemathoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda a Chordata (třídy Cephalaspidomorphi, Osteichthyes, Amphibia, Aves a Mammalia).

Povinná literatura:

BUCHAR, J. et al. Klíč k určování bezobratlých. Praha : Scientia, 1995, 285 pp. ISBN 80-85827-81-6 LAŠTŮVKA, Z. et al. Zoologie pro zemědělce a lesníky. Brno : Konvoj, 2004, 264 pp. ISBN 80-7302-065-3 PAPÁČEK, M. et al. Zoologie. Praha : Scientia, 1997, 286 pp. ISBN 80-7183-203-0 ROSYPAL, S. (ed.) Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2003, 797 pp. ISBN 80-7183-268-5 (moderní systém bezobratlých)

Doporučená literatura:

MADDISON, D. et al. Tree of Life web project [online]. c1995-2005 [cit. 2005-09-21]. Dostupné z: . MOORE, J. An Introduction to the Invertebrates. Cambridge : University Press, 2001, 355 pp. ISBN 0521779146

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kromě aktivní účasti na cvičeních jsou studenti hodnoceni na základě předloženého studentova projektu, který mají studenti vyhotovit v požadované kvalitě. Součástí cvičení je rovněž "poznávačka" ohrožených a jinak významných druhů živočichů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium konkrétní skupiny živočichů v podmínkách postindustriální krajiny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika zoologie jako vědy. Systematická zoologie. Základní systematické kategorie. Binomická nomenklatura. Biologický druh. Charakteristika fauny České republiky a její postavení v rámci Evropy. 2. Legislativní ochrana živočichů v ČR. Bioindikace, bioindikátor, biomonitoring. 3. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam kmene Porifera (Houbovci), Cnidaria (Žahavci) a Platyhelminthes (Ploštěnci). 4. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam kmene Mollusca (Měkkýši) a Annelida (Kroužkovci). 5. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam podkmene Chelicerata (klepítkatci) a Crustacea (korýši). 6. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam podmene Myriapoda (Mnohonozí) a vybraných tříd podkmene Hexapoda (šestinozí) - třídy Protura (hmyzenky), Diplura (vidličnatky) a Collembola (chvostoskoci). 7. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam řádů z třídy Insecta (hmyz) - Řád Ephemeroptera (jepice), Odonata (vážky), Plecoptera (pošvatky), Blattodea (švábi), Mantodea (kudlanky), Orthoptera (rovnokřídlí), Dermaptera (škvoři), Psocoptera (pisivky), Anoplura (vši), Hemiptera (polokřídlí), Thysanoptera (třásnokřídlí), Megaloptera (střechatky), Raphidioptera (dlouhošíjky), Neuroptera (síťokřídlí), Coleoptera (brouci), Strepsiptera (řásnokřídlí), Trichoptera (chrostíci), Lepidoptera (motýli), Mecoptera (srpice), Diptera (dvoukřídlí), Siphonaptera (blechy), Hymenoptera (blanokřídlí). 8. Charakteristika, významní zástupci, systém a bioindikační význam tříd Petromyzontes, Osteichthyes. 9. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Amphibia (obojživelníci). 10. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Reptilia (plazi). 11. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Aves (ptáci). 12. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Mammalia (savci). 13. Charakteristika a významní zástupci vybraných typů prostředí České republiky, včetně člověkem ovlivněných stanovišť.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku