546-0318/03 – Zoologie (ZOO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium Zoologie je koncipováno jako aplikovaná vědní disciplína při ochraně životního prostředí v průmyslu. Student se naučí rámcově charakterizovat faunu České republiky, orientovat se v systematickém zařazení živočichů České republiky (do řádů) a tyto poznatky prakticky využívat a pozná významné zástupce fauny České republiky. Uvědomuje si význam postindustriálních stanovišť v ochraně přírody a krajiny ČR a je umí charakterizovat faunu industriální a postindustriální krajiny. V rámci cvičení, při zpracování projektu „Fauna postindustriální krajiny“, budete mít nejen možnost blíže se seznámit s různými pomůckami a přístupy při studiu fauny a s konkrétní, vámi zvolenou bioindikačně významnou skupinou živočichů, ale také si můžete vyzkoušet a osvojit různé formy týmové spolupráce.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Vyučovací předmět seznamuje se základy zoologie. Náplň předmětu bude koncipována tak, aby obsah všech v něm zahrnutých kapitol byl vysvětlen na základě konkrétních příkladů, souvisejících s problematikou ochrany životního prostředí v průmyslu a vysvětlující tuto problematiku. Pozornost je věnována fauně industriálních a postindustriálních stanovišť. Pro správné porozumění komplexnímu charakteru zoologie je studium zaměřeno také na morfologii, systematiku, etologii a zoogeografii, přičemž tyto získané poznatky jsou upevňovány při studiu vybraných hlavních taxonů. Nedílnou součástí výuky představují legislativní, ekonomické a společenské aspekty ochrany živočichů a charakteristika fauny České republiky.

Povinná literatura:

BUCHAR, J. a kol. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6 LAŠTŮVKA, Z. a kol. Zoologie pro zemědělce a lesníky. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3 PAPÁČEK, M. a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1997. 286 s. ISBN 80-7183-203-0 MILLER, S. A. a J. P. HARLEY. Zoology. McGraw-Hill, 2015. ISBN 978-0-0778-3727-3

Doporučená literatura:

ANDĚRA, M. Encyklopedie naší přírody - FAUNA. Praha: Libri, 2003. 368 s. ISBN 80-7277-162-0 KOLIBÁČ, J. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Praha: Academia, 2019. 468 s. ISBN 978-80-200-2993-5 ROSYPAL, S. (ed.) Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. 796 s. ISBN 80-7183-268-5 MILLER S. A. Zoology. McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 978-1-2600-8509-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika zoologie jako vědy. Systematická zoologie. Základní systematické kategorie. Binomická nomenklatura. Biologický druh. 2. Legislativní ochrana živočichů v ČR. Bioindikace, bioindikátor, biomonitoring. 3. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam kmene Porifera (Houbovci), Cnidaria (Žahavci) a Platyhelminthes (Ploštěnci). 4. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam kmene Mollusca (Měkkýši) a Annelida (Kroužkovci). 5. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam podkmene Chelicerata (klepítkatci) a Crustacea (korýši). 6. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam podmene Myriapoda (Mnohonozí) a vybraných tříd podkmene Hexapoda (šestinozí) - třídy Protura (hmyzenky), Diplura (vidličnatky) a Collembola (chvostoskoci). 7. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam řádů z třídy Insecta (hmyz) - Řád Ephemeroptera (jepice), Odonata (vážky), Plecoptera (pošvatky), Blattodea (švábi), Mantodea (kudlanky), Orthoptera (rovnokřídlí), Dermaptera (škvoři), Psocoptera (pisivky), Anoplura (vši), Hemiptera (polokřídlí), Thysanoptera (třásnokřídlí), Megaloptera (střechatky), Raphidioptera (dlouhošíjky), Neuroptera (síťokřídlí), Coleoptera (brouci), Strepsiptera (řásnokřídlí), Trichoptera (chrostíci), Lepidoptera (motýli), Mecoptera (srpice), Diptera (dvoukřídlí), Siphonaptera (blechy), Hymenoptera (blanokřídlí). 8. Charakteristika, významní zástupci, systém a bioindikační význam tříd Petromyzontes, Osteichthyes. 9. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Amphibia (obojživelníci). 10. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Reptilia (plazi). 11. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Aves (ptáci). 12. Charakteristika, významní zástupci, systém, metody studia a bioindikační význam třídy Mammalia (savci). 13. Charakteristika fauny České republiky a její postavení v rámci Evropy. Charakteristika a významní zástupci vybraných typů prostředí České republiky, včetně člověkem ovlivněných stanovišť.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na předem daná a nastudovaná témata. Cvičení: Student absolvuje cvičení v bloku a odevzdá individuálně vypracovaný protokol vycházející z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní