546-0321/01 – Meteorology and Climatology (MetKlim)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Monitoring meteorology parameters for evaluation of climatology process.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Terrain work

Summary

Meteorology and klimatology, science of atmospheric processes. Physics of precipitation, fundamentals of atmosphere dynamics. Meteorological data - collection and processing.

Compulsory literature:

BARRY, R.G., ChORLEY, R.J. (1998): Atmosphere, Weather & Climate. London and New York: Routledge. 409 pp.

Recommended literature:

BRÁZDIL, R.(1984): Fyzická geografie I. Brno: UJEP, Přírodovědecká fakulta. 272 s. SOBÍŠEK, B., ed. (1993): Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha: Academia. 594 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Výpočtová cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Atmosféra - vertikální členění, fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých vrstev. Teplota jako meteorologický prvek.Měření. Denní a roční chod, extrémní hodnoty.Teplotní zvrstvení v troposféře. Tepelný ostrov. Vlhkost jako meteorologický prvek. Měření. Denní a roční chod této veličiny. Oblačnost jako meteorologický prvek.Typy oblaků podle Strahlera. Pozorování. Denní a roční chod. Srážky jako meteorologický prvek.Klasifikace podle skupenství, velikosti a tvaru. Měření. Denní a roční chod. Plošné rozložení srážek-statistické metody (metoda izohyet,metoda polygonů).Extrémní hodnoty -přívalové deště. Výpar jako meteorologický prvek.Měření. Denní a roční chod. Vodní bilance území z naměřených veličin. Vítr jako meteorologický prvek.Měření. Konstrukce větrné růžice. Tlak vzduchu jako meteorologický prvek. Barometrická rovnice. Měření.Extrémní hodnoty tlaku vzduchu. Klimatické změny jednotlivých meteorologických prvků - vyhodnocení naměřených veličin s použitím statistických metod. Národní klimatický program ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner