546-0324/01 – Field Training in Ecology (TCE)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits0
Subject guarantorMgr. Oldřich Motyka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
POL640 Mgr. Jana Polanská
PUL01 Ing. Monika Pullmanová
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
VAL18 Dagmar Valová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+5
Part-time Credit 0+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Practical application of determinating methods, species determination by filed guides of plants and animals; obtaining and analysis data processing, assessment of species diversity of several ecosystem types.

Teaching methods

Terrain work

Summary

Field trainning - forests, meadows and other types of ecosystems. Determination of plants and animals (Vertebrata, Avertebrata) in natural habitats. Species diversity evaluation.

Compulsory literature:

SPELLERBERG, I. F. Monitoring Ecological Change. New Zealand: Lincoln University, 2005. 412 p. ISBN 9780521527286 SOUTHWOOD, T. R. E. and P. A. HENDERSON Ecological Methods. Wiley-Blackwell, 2000. 575 p. ISBN 10: 0632054778 LINDDENMAYER, D. B. and G. E. LIKENS Effective Ecological Monitoring. Routledge, 2010. 184 p. ISBN 10: 1849711453 SALA, O. E., R. B. JACKSON, H. A. MOONEY and R. W. HOWARTH (Eds.) Methods in Ecosystem Science. Springer, 2000. 421 p. ISBN 978-1-4612-1224-9

Recommended literature:

TOWNSEND, C. R., M. BEGON, M. and J. L. HARPER, J. L. Essentials of Ecology. Wiley-Blackwell, 2008. 532 p. ISBN-13: 978-1405156585 SCHWOERBEL, J. Methods of Hydrobiology (Freshwater Biology). Elsevier, 210 p. ISBN 978-0-08-006604-2 PEDROTTI, F. Plant and Vegetation Mapping (Geobotany Studies). Springer, 2013. 294 p. ISBN-13: 978-3642302343 HENDRY G. A. F. and J. P. GRIME (Eds.) Methods in Comparative Plant Ecology. A Laboratory Manual. London: Chapman and Hall, 1993. 252 p. ISBN 10: 0412462303

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Terénní ekologická praxe je zaměřena na získání praktických zkušeností s vybranými metodami terénního ekologického výzkumu a následným vyhodnocováním výsledků. Z toho důvodu je výuka organizována v jednotlivých typech krajiny a ekosystémů, kde je rozdělena na jednotlivé úkoly tak, aby každý ze studentů absolvoval postupně všechny metody vypsané pro daný rok pracovníky institutu, (případně i jiných), v různých oborech terénního ekologického výzkumu. Praxe se uskutečňuje formou dílčích terénních prací pod vedením jednotlivých učitelů do lokalit v okolí terénní ekologiecké stanice, popř. do vybraných území Moravskoslezského kraje, při kterých je prováděn sběr dat v terénu a jejich následné dílčí vyhodnocení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.