546-0325/01 – Hydrobiology (HydBiol)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
POL640 Mgr. Jana Polanská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Part-time Graded credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduating student will be able to find, identify and describe the various biota and habitats of the aquatic environment, to understand the natural processes taking place in and hydrobiocoenoses, to will be able to solve the anthropogenic load of aquatic ecosystems. Student will be able alsoto determine the aquatic organisms.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

After completion of this subject students will understand basic characteristics of water environment, the evolving and categorization of freshwater communities, the pollution of water ecosystems by wastewater and some additional issues (acidification, eutrofication etc.).

Compulsory literature:

ALLAN, D.: Stream ekology, Champan & Hall, 2-6 Boundary Row, London, 1995. ALLAN, D.,J. and CASTILLO, M., M.: Stream Ecology: Structure and Function of Running Waters, Springer; 2nd ed. edition, 2007. HYNES, H.B.N.: The ecology of running water, 1970, Liverpool University Press

Recommended literature:

KALFF, J.: Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Limnologie, vznik a vývoj hydrobiologie. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí - druhy a typy vod. 2.Fyzikální procesy a chemické procesy ve vodách. Cykly základních živin. 3.Základy hydrobotaniky. 4.Ekofyziologie vodních a mokřadních rostlin. 5.Hydrobiologie stojatých vod - abiotické faktory. 6.Hydrobiologie stojatých vod - biotické faktory, biocenózy, biologická produktivita. 7.Hydrobiologie tekoucích vod. 8.Struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. 9.Primární a sekundární produkce, trofické vztahy a modifikace trofických sítí. Regulační mechanismy a význam životních procesů pro kvalitu vodního prostředí. 10.Extrémní biotopy - acidifikace, eutrofizace. 11.Vodní společenstva (plankton, nekton, pleuston, bentos, drift) – vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, populační dynamika, rozmístění druhů a jejich vývoj, vliv predace a narušení na strukturu společenstva. 12.Odpadní vody – druhy odpadních vod a jejich vlastnosti, způsoby znečištění povrchových vod, účinky nejčastěji se vyskytujících škodlivých látek.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Other task type Other task type 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.