546-0326/01 – Nature Conservation (OCHP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1
Part-time Graded credit 6+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to acquaint the students with the problems of nature conservation. The students will learn in practical exercises the skills based on the competencies of environmental engineer.

Teaching methods

Summary

Nature conservation - problematics, Law. Landscape and nature conservation. Strategy of biodiversity. Natura 2000. Protected areas and Species protection.

Compulsory literature:

Anonymous 1992. Convention on Biological Diversity. Baillie, J. and B. Groombridge 1996. 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. Cambridge/ Gland, Switzerland. Delbaere, B. 1998. Facts and figures on Europe’s biodiversity. State and trends 1998-1999. ECNC, Tilburg. Delbaere, B. 1999. Nature conservation sites designated in application of international instruments at pan-European level. Nature and Environment, no 95. Council of Europe Publishing, Strasbourg. Jongman, R.H.G. 1995. Nature conservation planning in Europe: developing ecological networks. Tucker, G.M. & M. Heath 1994. Birds in Europe. Their conservation status. With foreword by J.P. Ribaut, Head of the Environment Conservation and Manangement Division, Council of Europe, Strasbourg. United Nations 1991. European Red List of globally threatened animals and plants and recommendations on its application as adopted by the Economic Commission for Europe at its forty-sixth session (1991) by decision D (46), New York. Walter, K.S. and H.J. Gillett 1998. 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Cambridge / Gland, Switzerland.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1) Definice genofondu a základní pojmy, důvody ochrany organismů a krajiny. 2) Člověk jako příčina změn ekosystémů (biogeochemické cykly) 3) Člověk jako příčina změn ekosystémů (abiotické faktory, složky) 4) Problémy ochrany genofondu v taxonomických skupinách - fytogenofond. 5) Problémy ochrany genofondu v taxonomických skupinách - zoogenofond. 6) Genofond kulturních rostlin, zoogenofond. 7) Problematika OP v jednotlivých typech krajin a ekosystémů. 8) Historie ochrany přírody u nás a ve světě. Strategie biodiverzity. 9) Legislativní nástroje pro OP u nás a ve světě. Zákon č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody a krajiny obecná a zvláštní.Novela zákona a legislativní opatření související. 10) Obecná ochrana přírody, ÚSES, Krajinný ráz. 11) Velkoplošná a maloplošná chráněná území ČR. 12) NATURA 2000 CVIČENÍ 1-2)Podmínky zápočtu, Zadání diskusních témat a seminární práce. 3-4)Odevzdání úvahy na dané diskusní téma, diskuse - 1. protokol 5-12)Administrativní vedení chráněných území a památek (plány péče, rezervační knihy, evidence památných stromů) 13-14)Návštěva zvoleného chráněného území 15) Zápočtový test, udělení zápočtu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Other task type Other task type 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.