546-0328/01 – Pracovní prostředí (PP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rizika na pracovišti - identifikace, hodnocení, řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Student získá základní přehled v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. legislativy. Jednotlivými probíranými tématy jsou např. základní vybavení pracovišť z hlediska hygieny práce, fyzikální faktory pracovního prostředí, chemické faktory pracovního prostředí, fyzická a psychická zátěž a kategorizace prací.

Povinná literatura:

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPSV ČR, 2006. 107 s. Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MZ ČR, 2000. 40 s. Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPSV ČR, 2005. 18 s. European Risk Observatory: Health and safety risks at the workplace: A joint analysis of three major surveys. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view

Doporučená literatura:

ERBAN, V. Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 138 s. ISBN 978-80-7372-172-5 Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPO ČR, 1997. 8 s. Zákon č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPO ČR, 2001. 12 s. Hofmann A.D., Tetrick E.L. Health and Safety in Organizations: A Multilevel Perspective (2003) 458p

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- průběžná kontrola ústní a písemnou formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti povinně absolvují několik exkurzí (vybraný podnik, nemocnice - posudkové lékařství, SZÚ v Ostravě - metody měření)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zařazení péče o bezpečnost a hygienu práce do systému řízení ve firmě (návaznost na QMS a EMS, integrovaný systém), platná legislativa. 2. Hygienické požadavky na budovy, nároky na projekt, požadavky na vybavení pracovišť z hlediska obecné hygieny - soc. zař. atd. 3. Větrání a vytápění, mikroklimatické podmínky - tepelně vlhkostní poměry na pracovišti. 4. Fyzická zátěž. Psychická zátěž. 5. PEL a NPK - definice, druhy, atd. 6. Prach - zdroje a účinky, měření a hodnocení. 7. Chemické škodliviny - zdroje a účinky, měření a hodnocení (rakovinotvorné,alergenní, mutagenní...), biologické expoziční testy. 8. Práce s biologickými činiteli. 9. Fyzikální škodliviny (hluk - zdroje a účinky, měření a hodnocení; vibrace - zdroje a účinky, měření a hodnocení). 10. Ionizující záření. 11. Neionizující záření a EMG vlnění. 12. Osvětlení - denní, umělé, kombinované, barevná úprava prostředí. 13. Klasifikace prací a riziko,choroby z povolání. 14. Státní správa a odborný státní dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok