546-0328/03 – Pracovní prostředí (PP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rizika na pracovišti - identifikace, hodnocení, řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Exkurze

Anotace

Student získá základní přehled v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. legislativy. Jednotlivými probíranými tématy jsou např. základní vybavení pracovišť z hlediska hygieny práce, fyzikální faktory pracovního prostředí, chemické faktory pracovního prostředí, fyzická a psychická zátěž a kategorizace prací.

Povinná literatura:

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPSV ČR, 2006. 107 s. Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MZ ČR, 2000. 40 s. Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPSV ČR, 2005. 18 s. European Risk Observatory: Health and safety risks at the workplace: A joint analysis of three major surveys. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view

Doporučená literatura:

ERBAN, V. Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 138 s. ISBN 978-80-7372-172-5 Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPO ČR, 1997. 8 s. Zákon č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Praha: MPO ČR, 2001. 12 s. HOFFMANN D.A, TETRICK E.L. Health and Safety in Organizations: A Multilevel Perspective (2003) 458p

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola ústní a písemnou formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti povinně absolvují několik exkurzí (vybraný podnik, nemocnice - posudkové lékařství, SZÚ v Ostravě - metody měření)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zařazení péče o bezpečnost a hygienu práce do systému řízení ve firmě (návaznost na QMS a EMS, integrovaný systém), platná legislativa. 2. Hygienické požadavky na budovy, nároky na projekt, požadavky na vybavení pracovišť z hlediska obecné hygieny - soc. zař. atd. 3. Větrání a vytápění, mikroklimatické podmínky - tepelně vlhkostní poměry na pracovišti. 4. Fyzická zátěž. Psychická zátěž. 5. PEL a NPK - definice, druhy, atd. 6. Prach - zdroje a účinky, měření a hodnocení. 7. Chemické škodliviny - zdroje a účinky, měření a hodnocení (rakovinotvorné, alergenní, mutagenní...), biologické expoziční testy. 8. Práce s biologickými činiteli. 9. Fyzikální škodliviny (hluk - zdroje a účinky, měření a hodnocení; vibrace - zdroje a účinky, měření a hodnocení). 10. Ionizující záření. Neionizující záření a EMG vlnění. 11. Osvětlení - denní, umělé, kombinované, barevná úprava prostředí. 12. Klasifikace prací a riziko, choroby z povolání. 13. Státní správa a odborný státní dozor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání seminární práce na zvolené téma "Nemoci z povolání" a účast na exkurzích. Složení závěrečného testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno odevzdáním seminární práce a složením závěrečného testu do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní