546-0330/01 – Geografie (Geo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prezentace znalostí geografického pojetí krajiny, její vymezení a interpretace fungování krajiny jako geosystému.Využití geografických technologií pro její studium.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Geografie jako multidisciplinární věda, zahrnující jak fyzickogeografickou sféru, tak socioekonomickou sféru. Geografický jazyk. Metody geografického výzkumu. Typologizace, klasifikace a regionalizace. Využití mapových podkladů při terénním šetření v rámci řešení geografického problému.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, J. MELČÁKOVÁ, I. (2006): Ekologické aspekty technické hydrobiologie. 300 s. dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/. http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy MIKLOS,L. IZAKOVIČOVÁ, Z. (1997): Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda.152 s. DEMEK, J.(1999): Úvod do krajinné ekologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Doporučená literatura:

VOŽENÍLEK, V.(2001): Aplikovaná kartografie I. Tématické mapy. 2. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 187s. ISBN 80-244-0270-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskusní témata

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost zvládnout práci s různými mapovými podklady.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geografie jako multidisciplinární věda. Objekt a předmět studia geografie. Geografická poloha objektu. Geografický jazyk. 2. Sběr geografických dat. Terénní šetření. Práce s historickými i současnými mapami. Jednotlivé přístupy ke sběru dat - geografický popis území, historicko-geografický pohled na vývoj území, krajinně ekologický přístup k území. Zvláštní přístup - monitoring krajiny. 3. Metodologie geografického výzkumu. Klasifikace. Typologizace - vymezení krajinných typů. Regionalizace. Experimentální metody. Kartografické metody, tvorba kartogramů, metoda izolinií, polygonů. Geograficko-statistické metody. 4. Základní zdroje geografických informací. Základní zdroje geografických dat v ČR. Geografické publikace a periodika. Základní datové zdroje. Mapové podklady a morfometrické analýzy map. Využití leteckých a družicových snímků při mapování krajiny. Využití GIS a GPS při mapování krajiny. 5. Analýzy změn krajinné struktury. Hodnocení přírodního potenciálu krajiny. Limity využití území. 6. Využití mapování krajiny v územně-plánovací praxi. Územní systémy ekologické stability krajiny. Územní plány. 7. Geografické hodnocení stavu životního prostředí Charakteristika zkoumaného území, interakce vlivů hospodářské činnosti člověka na životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Projekt 60  30
        Písemný test Písemka 40  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku