546-0330/03 – Geografie (Geo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prezentace znalostí geografického pojetí krajiny, její vymezení a interpretace fungování krajiny jako geosystému.Využití geografických technologií pro její studium.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Geografie jako multidisciplinární věda, zahrnující jak fyzickogeografickou sféru, tak socioekonomickou sféru. Geografický jazyk. Metody geografického výzkumu. Typologizace, klasifikace a regionalizace. Využití mapových podkladů při terénním šetření v rámci řešení geografického problému.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, J. MELČÁKOVÁ, I. (2006): Ekologické aspekty technické hydrobiologie. 300 s. dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/. http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy MIKLOS,L. IZAKOVIČOVÁ, Z. (1997): Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda.152 s. DEMEK, J.(1999): Úvod do krajinné ekologie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Doporučená literatura:

VOŽENÍLEK, V.(2001): Aplikovaná kartografie I. Tématické mapy. 2. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 187s. ISBN 80-244-0270-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geografie jako multidisciplinární věda. Objekt a předmět studia geografie. Geografická poloha objektu. Geografický jazyk. 2. Sběr geografických dat. Terénní šetření. Práce s historickými i současnými mapami. Dálkový průzkum Země. Jednotlivé přístupy ke sběru dat - geografický popis území, historicko- geografický pohled na vývoj území, krajinně ekologický přístup k území. Zvláštní přístup - monitoring krajiny. 3. Metodologie geografického výzkumu. Klasifikace. Typologizace - vymezení krajinných typů. Regionalizace. Experimentální metody. Kartografické metody, tvorba kartogramů, metoda izolinií, polygonů. Geograficko-statistické metody. 4. Základní zdroje geografických informací. Základní zdroje geografických dat v ČR. Geografické publikace a periodika. 5. Krajina definována geografem. Konkrétní příklad využití geografických dat. Geografické hodnocení stavu životního prostředí - charakteristika zkoumaného území; interakce vlivů hospodářské činnosti člověka na životní prostředí;, změny v přírodním prostředí; prognóza změn ŽP; kartografická informační báze.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku