546-0330/03 – Geography (Geo)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits1
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Presentation the knowledge of geography study landscape, defines her and explain the functioning of the landscape as geosystem. Using geography technology for her studying.

Teaching methods

Lectures
Project work

Summary

Geography as many various field, includes social-economy and physical geography. Geography language. Classification. Typology - define landscape type. Subject and object of geography. Geography research, his methodology. Geography determination, regionalization. Utilization of map base during fieldwork.

Compulsory literature:

BERGMAN E.F., Mc KNIGHT, T.(1995): Introduction to geography. University of California. Los Angeles. Prentice Hall.

Recommended literature:

Strahler, A.,Strahler, A., (2000): Introducing Physical Geography.3rd edition. Wiley. 575 pp.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Geografie jako multidisciplinární věda. Objekt a předmět studia geografie. Geografická poloha objektu. Geografický jazyk. 2. Sběr geografických dat. Terénní šetření. Práce s historickými i současnými mapami. Dálkový průzkum Země. Jednotlivé přístupy ke sběru dat - geografický popis území, historicko- geografický pohled na vývoj území, krajinně ekologický přístup k území. Zvláštní přístup - monitoring krajiny. 3. Metodologie geografického výzkumu. Klasifikace. Typologizace - vymezení krajinných typů. Regionalizace. Experimentální metody. Kartografické metody, tvorba kartogramů, metoda izolinií, polygonů. Geograficko-statistické metody. 4. Základní zdroje geografických informací. Základní zdroje geografických dat v ČR. Geografické publikace a periodika. 5. Krajina definována geografem. Konkrétní příklad využití geografických dat. Geografické hodnocení stavu životního prostředí - charakteristika zkoumaného území; interakce vlivů hospodářské činnosti člověka na životní prostředí;, změny v přírodním prostředí; prognóza změn ŽP; kartografická informační báze.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Laboratory work Laboratory work 45  0 3
        Other task type Other task type 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.