546-0333/01 – Basic Ecology (ZEKO)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to help students understand the basic ecological contexts in the nature and the biosociological essence of the human being in order to understand the relationships between man and his environment in the current stage of scientific and technical and civilization development. The aim is to know the nature of the living entity, the physical environment, the relationship of the environment to these beings, the dynamics of the biosphere, the human biological reality, the metabolic mechanisms acting on the survival and survival of the species.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Ecology, protection of environment, environmental engineering. Ecosystems, their functions and their stability. Transformation of energy and material in environment. Solar energy and its transformation, assimilation and dissimilation. Biogeochemical cycles of carbon, oxygen, water, nitrogen, phosforus, sulfur and other elements. Water as a part of biosphere, surfacewater, underground water, drinking water, technological water. Water pollution. Monitoring of water quality. Soil in environtment, pedogenesis. Physical, chemical and biological properties of soil. Soil protection and decontamination. Atmosphere, chemical composition and physical properties. Air pollution, emissions, deposition. Main pollutants: compounds of carbon, sulphur, nitrogen, halogens, solid particles. Acid rain, ozone layer depletion, greenhouse effect. Air protection. Monitoring of air pollution. Waste management and disposal.

Compulsory literature:

BEGON M., HARPER J. L. & TOWNSEND C. R. Ecology: Individuals, Populations and Communities. 4th Edition. Blackwell Scientific Publications, Boston etc. 2006. FULBRIGHT, T., HEWITT, D.G. Wildlife Science: Linking Ecological Theory and Management Applications. CRC Press. 2007. HANSKI I. & GILPIN M. E. Metapopulation Biology. Ecology, Genetics, and Evolution. Academic Press, San Diego etc. 1997. THOMAS P.A., PACKHAM J.R. Ecology of Woodlands and Forests: Description, Dynamics and Diversity. Cambridge University Press. 2007.

Recommended literature:

KANE K.T., LANGE M.D. Field and laboratory Methods for General Ecology. McGraw-Kill Comp. 1997. KREBS C.J. Ecological Methodology. 2nd Edition. Addison Wesley Longman, Menlo Park etc. 1999. WHITTAKER, R.J., FERNANDEZ-PALACIOS, J.M. Island Biogeography. Ecology: Evolution, and Conservation. Oxford University Press. 2006. FULBRIGHT, T., HEWITT, D.G. Wildlife Science: Linking Ecological Theory and Management Applications. CRC Press. 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 2. Podmínky pro život ( klima, teplota, voda a vlhkost, světlo, půda). 3. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 4. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 5. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 6. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). 7. Charakteristika životního prostředí člověka 8. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 9. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy). 10. Znečištění sladkých vod a oceánů (hospodaření s vodou,eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT). 11. Zachování druhové rozmanitosti života,násilí ve světě,přelidnění, potravinový problém,zdravotní stav obyvatel,problém chudoby. 12. Zdroje (energie,suroviny,odpady). 13. Ostatní globální problémy (problém informací, problémy spojené s vědecko technickou revolucí, využití oceánů, moří a Antarktidy,institucionální uspořádání,biologická revoluce,zaměstnanost, volný čas).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.