546-0334/01 – Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin (MA)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
SED04 Ing. Věra Sedláčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin je poskytnutí souboru informací v oblasti přípravy nerostných surovin s aplikací na odpadové hospodářství tak, aby studenti po absolvování předmětu mohli vybrat a popsat vhodnou technologii pro přípravu suroviny.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět „Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin“ je zaměřen na přípravné procesy (drcení, mletí) v úpravnách, na proces třídění v pojetí předúpravy i finálního třídění nerostných surovin. Jednotlivé principy přípravných procesů jsou doplněny o technologické informace a informace popisující konstrukční řešení strojů a zařízení používaných v úpravárenství.

Povinná literatura:

1. Sedláčková V., Sedláček P.: Přípravné procesy, VŠB-TU Ostrava, 2004 2. Baláž P.: Mechanická aktivácia v procesoch extračnej metalurgie, Veda, Bratislava, 1997 3. Conference on Environment and Mineral Processing (8.: 2004: Ostrava, Česko), ISBN 80-248-0558-8 4. Conference on Environment and Mineral Processing (9.: 2005: Ostrava, Česko), ISBN 80-248-0786-6 5. Conference on Environment and Mineral Processing (10.: 2006: Ostrava, Česko), ISBN 80-248-1088-3 6. Conference on Environment and Mineral Processing (11.: 2007: Ostrava, Česko), ISBN 978-80-248-1277-9

Doporučená literatura:

Milan Holbein a kol. Úpravnictví. - Vyd. 1.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983 - 261 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní způsoby mechanického rozpojování 2. Drcení a mletí - teorie 3. Drcení a mletí - účel a způsoby drcení a mletí 4. Zařízení pro drcení - drtiče - jejich rozdělení, konstrukce, funkce a použití 5. Zařízení pro mletí - mlýny - jejich rozdělení, konstrukce, funkce a použití 6. Třídění nerostných surovin a produktů úpravy 7. Třídění - jeho účinnost a postup 8. Třídění na roštech a sítech 9. Příklady třídičů vyráběných v ČR 10. Hydraulické a vzdušné třídění 11. Teorie soupádnosti 12. Stroje a zařízení založené na oddělování zrn podle soupádnosti 13. Stroje a zařízení na zpracování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku