546-0337/01 – Klimatologie ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Výběr a hodnocení klimatických prvků, jevů souvisejících s vodní bilancí území resp. skládkového tělesa. Teplota - charakteristika, metodika měření. Srážky - charakteristika, metodika měření. Výpar - charakteristika, metodika měření. Hydrologické prvky, jevy související s vodní bilancí skládkového tělesa. Průtok - charakteristika, měření. Odtok - charakteristika, výpočty.

Povinná literatura:

Nováková, J., Melčáková, I. (2007): Ekologické aspekty technické hydrobiologie Multimediální učební texty dostupné na http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty- a-pracoviste/instituty/546/www/studijni-materialy KRÁLOVÁ H., ZVĚŘINA Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT Brno,152 s. KŘÍŽ, V. et al.(1988): Hydrometrie. SPN.Praha.174 s. NYPL V., KURÁŽ V.(1992): Hydrologie a pedologie. Skripta VŠCHT Praha.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika a monitoring základních klimatických veličin pro výpočet vodní bilance skládkového tělesa: Teplota - fyzikální veličina. Měření. Statistické vyhodnocování.Denní a roční chod v ČR. Srážky - typy srážek a jejich vznik. Měření. Statistické vyhodnocení - metoda izohyet. Denní a roční chod v ČR. Výpar - terminologie. Měření. Denní a roční chod v ČR. Hydrologické veličiny pro výpočet vodní bilance. Průtok měřícího profilu. Odtok z plochy. Stanovení vodní bilance území.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku