546-0338/01 – Hodnocení technologických procesů (HodTechPro)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět „Hodnocení technologických procesů“ se zabývá způsoby vyhodnocování údajů pro stanovení upravitelnosti primárních i druhotných surovin. Studenti získají díky tomuto předmětu ucelený přehled metodik hodnocení účinnosti rozdružovacích procesů. V rámci cvičení jsou studentům zadávány samostatné úkoly, ve kterých počítají a graficky zpracovávají technologické ukazatele při úpravě surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět „Hodnocení technologických procesů“ se orientuje na informace o způsobech vyhodnocování údajů získaných při úpravě nerostných surovin. Studenti budou seznámeni se sestrojováním HR-křivek upravitelnosti, M-křivkou upravitelnosti a součtovými křivkami upravitelnosti.

Povinná literatura:

Kozák J.: Úpravnická technologická analýza, VŠB-TU Ostrava, 1984. Leško, M., Úpravnícka technologická analýza : (príklady). Vyd. 1.. - Košice : Vysoká škola technická, 1988 - 291 s. : il. ZÁVADA, J.: Flotace nerostných surovin a odpadů. Učební materiály publikované na adrese: http://hgf10.vsb.cz/546/Flotace/2012

Doporučená literatura:

Blaschke, W. Przeróbka wegla kamiennego : wzogacanie grawitaczne. Krakow : IGSMiE PAN, 2009 -233 s. Sedláčková, V, Sedláček, P. Přípravné procesy. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 114 s. : il. ISBN 80-248-0582-0. European Journal of Mineral Processing and Environment Protection, [edited by Akcil, A., Komnitsas,K.]. Elsevier B.V. ISSN 1303-0868. Senior, G.D., et al. Bruckard, The flotation of gersdorffite in sulphide nickel systems -- A single mineral study, International Journal of Mineral Processing, Vol. 93, No. 2, 2009. Koh, P.T.L., et al. The effect of particle shape and hydrophobicity in flotation, International Journal of Mineral Processing, Vol. 93, No. 2, 2009. Neethling, S.J., Cilliers,J.J. The entrainment factor in froth flotation: Model for particle size and other operating parameter effects, International Journal of Mineral Processing, Vol. 93, No. 2, 2009. Honaker, R.Q., and Bimpong, C., Alternative materials for dense medium separations, International Journal of Coal Preparation and Utilization, Vol.29, No.4, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studentům budou v průběhu cvičení zadávány samostatné úkoly, ve kterých budou zjišťovat technologické ukazatele upravitelnosti suroviny, sestrojovat křivky upravitelnosti a vyhodnocovat účinnost separačního procesu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí v rámci cvičení prokázat samostatnost při řešení zadaných úloh.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní pojmy úpravy surovin 2) Zrnitostní analýza a hodnocení technologických ukazatelů sítového rozboru 3) Zrnitostní analýza velmi jemných částic – sedimentační analýza 4) Třídění a hodnocení technologických ukazatelů 5) Technologické postupy rozdružování surovin 6) Plavící analýza a její vyhodnocení 7) HR-křivky upravitelnosti 8) Sestrojení HR-křivek upravitelnosti 9) Využití HR-křivek upravitelnosti 10)Křivky flotovatelnosti 11)M-křivka upravitelnosti 12)Sestrojení M-křivky upravitelnosti 13)Využití M-křivky upravitelnosti 14)Hodnocení účinnosti rozdružovacích procesů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku