546-0339/02 – Introduction to Waste Management (ÚdOH)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
VRL0007 Ing. Věra Vrlíková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of waste management in terms of their removal and their efficient material and energy recovery. Ability to distinguish different approaches, to estimate and find best solutions for a specific problem of waste management. Students will be able to obtain information for work experience, demonstrate a general overview and evaluate the problem. Compare different approaches and the practical site of them. Being able to produce results and solve the task independently. Demonstrate ability to communicate (active both writing and speaking), manage technical terminology.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course provides students with basic information on the issue of waste economy and waste disposal. The students are acquainted with legal regulations concerning waste economy, prevention of waste formation, its effective material and power-producing utilization. Students are also informed about the following: the most important methods of disposal of the individual types of industrial waste and municipal refuse, individual technological procedures, such as collection, sorting and purchase of waste. Syllabus: Basics of Waste Economy Legal Regulations in Waste Economy Waste Economy Terminology Waste Formation and Characteristics Waste Disposal

Compulsory literature:

Industrial Waste Treatment Contemporary Practice and Vision for the Future Copyright © 2007 Elsevier Inc. All rights reserved Edited by: Nelson Leonard Nemerow ISBN: 978-0-12-372493-9. Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Copyright © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D. ISBN: 978-0-7506-7507-9. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. Fečko, P., Kušnierová, M., Lyčková, B., Čablík, V., Farkašová, A. Popílky, Popílky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 187 s., ISBN 80-248-0327-5. STRAKA, František. Metody likvidace a energetického využití odpadů. Díl I, Skládky. 1. vyd. Praha : [s.n.], [199-?]. 237 s. ISBN 80-85122-07-3. Elektroodpad - analýza a možnosti využití / Silvie Brožová ... [et al.]. - Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 99 s. : il., mapa ISBN 978-80-248-1867-2 (brož.). Recyklace odpadů I-XIII : 1997-2009, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. CHRIAŠTEĽ, Ladislav. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Journal: International Journal of Integrated Waste Management, Science and Technology. Imprint: ELSEVIER. ISSN: 0956-053X The Journal of Solid Waste Technology and Management. published by the Widener University School of Engineering and the National Center for Resource Management and Technology at the University of Pennsylvania.ISSN: 1088-1697. Journal of Material Cycles and Waste Management. Managing editors: K. Yamamoto; S. Sakai. N. © Springer 1438-4957 (print version), ISSN: 1611-8227 (electronic version). Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Internet: ISWA: The International Solid Waste Association. <http://www.iswa.org/>. ECONNECT - zpravodajství - zprávy [online]. 2002 [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravodajstvi.ecn.cz/>. Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. MŽP ČR, c2008 , Změněno: 30. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://mzp.cz/>. Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití [online]. c2001-2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/sedm-alternativ-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025>. PONČA, Tomáš. ARSM - aktuality: [online]. [2002] , 21. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://arsm.cz/index.htm>. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů [online]. [2002] , 28. srpna 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://www.surao.cz/>. Envi web : Zelená pro průmyslovou ekologii [online]. $2003-2008, 18.5.2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=puda_archiv_giije>. VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO [online]. 2001-2009, 26. února 2009 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Elektroodpad/CeHO_Elektroodpad_Resime.html>.

Recommended literature:

Hazardous Materials and Waste Management A Guide for the Professional Hazards Manager Copyright © 1995 William Andrew Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff and Paul N. Cheremisinoff ISBN: 978-0-8155-1372-8. Colin Bayliss, Kevin Langley. Nuclear Decommissioning, Waste Management, and Environmental Site Remediation. Hardbound, 330 pages, publication date: SEP-2003. ISBN 0-7506-7744-9. Resource recovery and recycling from metallurgical wastes / by S. Ramachandra Rao. - 1st ed.. - Amsterdam : Elsevier, 2006 - xxi, 557 s. : il. ISBN 0-08-045131-4. REWAS 2008 : Global Symposium on Recycling, Waste, Treatment and Clean Technology : proceedings of the 2008 Global Symposium on ..., held October 12-15, 2008 in Cancun, Mexico [elektronický zdroj ]/ / edited by B. Mishra, C. Ludwig, and S. Das ; organized by TMS ... [et al.]. - Warrendale : Minerals, Metals & Materials Society, c2008 - 1(CD-ROM). ISBN 978-0-87339-726-1. Solid waste : assessment, monitoring and remediation / edited by Irena Twardowska ; co-editors Herbert E. Allen, Antonius A.F. Kettrup, William J. Lacy. - 1st ed.. - Amsterdam : Elsevier, 2004 - xxxviii, 1121 s. : il. ISBN 0-080-44321-4 (váz.). KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. 241 s.: il. ISBN 80-85087-32-4. Ekologicky přijatelné způsoby hospodaření s odpady v (Euro)ekoregionu Čechy - Sasko - Slezsko. 2. mezinárodní konference 3.-4. února 1994, Most : sborník přednášek –FZP. Ekologizace průmyslu. II, Průmyslové odpady –FZP, vyd. Dům techniky Ústí nad Labem, 1996. Ekologizácia výrobkov a výrob / Ervin Lumnitzer [et al.]. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005 - 358 s. :il. ISBN 80-8073-225-6 Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I. díl.] 1. část –FZP, Jindřich Nesvadba, 1995. Základy moderního skládkování odpadů s příklady. Část 1 -FZP až část 7, Jindřich Nesvadba, 1996. Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu : Výstavba - provoz - bezpečnost -FZP- Alois Jurnik, ALDA, 1994. Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999. Ekobilance v odpadovém hospodářství. Část 1 -FZP- 12, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1998. Překládací stanice odpadů. II. díl -FZP- Jindřich Nesvadba, INKOTEKA,1996.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

During the exercises there will be a test to control the acquired knowledge, students will present their project, which is thematically focused on issues lectured. During lectures students and teachers will discuss diverse topics. At the end of semester written and oral exam.

E-learning

Další požadavky na studenta

Project and its presentation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic of Waste Management Legislation in waste management Waste Management Terminology Establishment and characterization of waste (municipal waste, industrial waste, waste from mining and mineral processing, waste from metallurgical plants, waste from nuclear and non nuclear energy, waste from food industries, waste from agriculture, waste from glass and ceramic industries, scrap wood and paper industry, waste from textile and leather industry, waste from medical facilities, waste from construction). Waste management (landfill waste, thermal waste disposal methods, biological methods of waste treatment) Packaging Collection and purchase of waste Sampling Transport of dangerous goods (waste)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 17
                Other task type Project 5  3
                Písemka 1 Written test 10  5
                Písemka 2 Written test 10  5
                Semestrální projekt Semestral project 8  4
        Examination Examination 67 (67) 34
                Written examination Written examination 30  15
                Oral Oral examination 37  19
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 17
                Other task type Other task type 3  2
                Semestrální projekt Semestral project 30  15
        Examination Examination 67 (67) 34
                Written examination Written examination 30  15
                Oral Oral examination 37  19
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
O - ECTS FMG - Bc. 2014/2015 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block
O - ECTS FMG - Bc. 2013/2014 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block
O - ECTS FMG - Bc. 2012/2013 Full-time Czech Optional 501 - Study Office stu. block