546-0340/01 – Etika a filosofie v péči o životní prostředí (ETFI)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je veden k analýze a syntéze nejen na úrovni získaných poznatků během studia, ale také na hlubší úrovni - uvědomění si vlastního kognitivního rámce a paradigmatu doby - to jsou důležité kompetence budoucích inženýrů v ochraně životního přostředí.

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními problémy vztahu člověka a přírody : změna nazírání na vztah člověk - kultura - příroda v různých etapách vývoje a typech lidské společnosti (nativní kultury, antika, středověk, současnost, křesťanství, východní náboženství a filosofie), principy hlubinné ekologie, etická podstata ekologické krize, teorie GAIA, problematiky dobrovolné skromnosti jako způsobu sebeuskutečňování). Předmět je veden prostřednictvím přednášek s aktivním zapojením studentů formou diskuzí a her.

Povinná literatura:

Huba, M., Nováček, P. : Šok z prosperity, Bratislava, 1995 Keller, J.: Až na dno blahobytu, Brno, 1993 Librová, H. : Pestří a zelení - kapitoly o dobrovolné skromnosti, Brno 1994 Lovelock, J.E. : Gaia - nový pohlad na život na zemi, Prešov , 1993 Seed, J. : Myslet jako hora, Prešov, 1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní pojmy - ekofilosofie, morální, etická ekologie, proces antropogeneze - lidská tvořivost, kulturní forma adaptace), biologická forma adaptace, rozpory 2. Vztah kultura - příroda v etapách vývoje lidské společnosti - nativní kultury, pohanství 3.Vztah kultura - příroda v etapách vývoje lidské společnosti - antika 4.Vztah kultura - příroda v etapách vývoje lidské společnosti - středověk 5.Vztah kultura - příroda v etapách vývoje lidské společnosti - novověk 6.Vztah kultura - příroda v etapách vývoje lidské společnosti - současnost 7.Vztah kultura - příroda ve východních filosofiích 8.Struktura závislosti společnosti na příroděm formy zatížení přírody 9.Ekologický přístup k bytí ve světě jako způsob sebeuskutečňování (Arne Naess, Gándhí) 10.Hluboká a plytká ekologie, dobrovolná skromnost - omezení člověka? 11. Teorie Gaia - Země jako samoregulující se živá bytost 12. 8 smrtelných hříchů civilizovaného lidstva (Konrád Lorenz) 13. Ekologická krize jako etický problém lidstva 14. Hodnota živé a neživé přírody, hodnota přírody jako zdroje vs. hodnota přírody nezávislá na její využitelnosti (příroda jako hodnota sama o sobě) Cvičení probíhají formou diskusí případně simulačních her k přednášeným problémům

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku