546-0341/01 – Statistické metody v odpadovém hospodářství (StatMvOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu se studenti seznámí s aplikací statistických metod při analýze a vyhodnocování chemických, mineralogických, biotechnologických a environmentálních dat, která jsou důležitou součástí odpadového hospodářství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se obeznámí s aplikací počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky při hodnocení surovin a úpravnických procesů a jejich použití v oblasti environmentálního inženýrství, základními metodami sběru a zpracování experimentálních dat, statistickou analýzou dat a jejím použitím v laboratorní a provozní praxi a při hodnocení environmentálních problémů. Dále se seznámí s testováním hypotéz, analýzou rozptylu a jejím použitím při vyhodnocování experimentálních prací.

Povinná literatura:

Hradecký, P.; Madryová, A.; Turčan, M. Pravděpodobnost. Ostrava: VŠB-TU, 1998 Turčan, M.; Hradecký, P.; Madryová, A.; Harbichová, 1.; Holčapek, M. Statistika. Ostrava: VŠB - TU, 2002.

Doporučená literatura:

Floreková,L. Matematické modelovanie.Vysoká škola technická v Košiciach, 1986 Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Plzeň : Vydavatelství ZČU, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou studenti absolvovat 2 zápočtové písemné testy z probrané látky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je také pravidelná docházka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jednorozměrný statistický soubor 2. Druhy statistických šetření 3. Základní soubor a náhodný výběr 4. Výběrové charakteristiky (statistiky) 5. Empirické charakteristiky statistického souboru 6. Odhady parametrů ZS 7. Normální rozdělení 8. Bodový odhad parametrů ZS 9. Intervalové odhady parametrů ZS 10. Testování hypotéz 11. Párový test 12. Testování odlehlých výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku