546-0342/08 – Stav a vývoj ŽP v ČR (SVŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Stav a vývoj ŽP v ČR je identifikace historických souvislostí znečištění jednotlivých složek ŽP objasnění jejich poškození. Dále budou demonstrovány metody jejich monitoringu a přímého měření včetně hodnocení zdravotních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s historickými souvislostmi znečišťování složek životního prostředí, podrobněji bude rozebírána problematika poškozování jednotlivých složek ŽP. Studenti se seznámí s metodami přímého měření, monitoringu pro jednotlivé složky ŽP a hodnocením zdravotních a ekosystémových rizik.

Povinná literatura:

Zpráva o životním prostředí ČR [online]. Praha: MŽP ČR, 2017. ISBN 978-80-87770-67-2 PUKLOVÁ, V., ed. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí: Souhrnná zpráva za rok 2016. Praha: SZÚ, 2017. ISBN 978-80-7071-365-5 Státní politika životního prostředí ČR (2012 - 2020) [online]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/ US EPA – Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment).

Doporučená literatura:

Strategické dokumenty v gesci MŽP. Praha: MŽP. Dostupné z: https://www.mzp.cz/ BOCK, M. Příručka hodnocení životního prostředí: přístupy, prostředky a postupy. Praha: CENIA, 2008. ISBN 978-80-85087-65-9 KRATĚNOVÁ, J. a kol. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽP. Praha: SZÚ, 2017. BRIGGS, D. a kol. Linkage Methods for Environmental and Health Analysis: General Guidelines. Geneva: WHO/EHG/95.26, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Informace získané během semestru studenti zahrnou do semestrálních prezentací, které budou reagovat na aktuální témata vývoje složek ŽP v ČR. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury a sledování aktuálních informací o jednotlivých složkách životního prostředí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příčiny změn životního prostředí a ovlivňující faktory 2. Výroba a spotřeba 3. Odpady, staré ekologické zátěže, změna klimatu 4. Stav a vývoj složek prostředí 5. Stav a vývoj ovzduší 6. Stav a vývoj vody 7. Stav a vývoj půdy a horninového prostředí 8. Stav a vývoj lesů 9. Stav a vývoj přírody a krajiny (ochrana přírody a krajiny, finanční nástroje, Natura 2000) 10. Fyzikální pole (stav ozonové vrstvy nad územím ČR, radiační situace, radonové riziko) 11. Životní prostředí a zdraví (zdravotní stav populace, cizorodé látky v potravním řetězci) 12. Nástroje politiky životního prostředí (ekonomické nástroje, výdaje na životní prostředí, dobrovolné nástroje) 13. Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA/SEA, integrovaný registr znečišťování životního prostředí 14. Vzdělávání, výchova, osvěta a práce s veřejností v environmentální oblasti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: vvvvvvvvv

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku