546-0349/01 – Pre-Bachelor's Practice (PBO)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits0
Subject guarantorIng. Jan Thomas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Thomas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10
Combined Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studenti jsou v rámci 14ti denní bezplatné praxe obeznámeni s problematikou jednotlivých oborů vodního hospodářství nebo technologie vody. Na základě teoretické přípravy v předmětech vyučovaných na katedře THV, by studenti měli porozumět praktické ukázce reálných postupů a procesů v oblastech vodního hospodaření a/nebo technologie vody. Cílem odborné praxe by mělo být rozvinutí vědomostí studentů v dané problematice s následnou přípravou podmínek na pracovišti pro možné řešení bakalářské práce. Vyústěním působení na pracovišti zaměstnavatele by tedy měla být charakteristika současného stavu s vypíchnutím důležitých problémů vhodných k praktickému řešení formou bakalářské práce.

Teaching methods

Summary

The bachelor branche practise is special practise which will proceed in water utilization companies (Povodí Odry, OVAK, SMVAK, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M etc.). The students receive experience from their own workplace and obtain basic data for make a bachelor thesis.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti jsou v rámci 14ti denní bezplatné praxe obeznámeni s problematikou jednotlivých oborů vodního hospodářství nebo technologie vody. Na základě teoretické přípravy v předmětech vyučovaných na katedře THV, by studenti měli porozumět praktické ukázce reálných postupů a procesů v oblastech vodního hospodaření a/nebo technologie vody.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Praxe bakalářská oborová, je odbornou praxí, která bude probíhat ve vodohospodářských podnicích (např. Povodí Odry, OVAK, SMVAK, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M apod.). Je postavena na základech vedení studentů odborníky z daného pracoviště, kteří popisují, respektive objasňují studentům specifika řešené problematiky. Kritérium vedení odborné praxe je v plné kompetenci organizace, která pracovní náplň studentů tvoří.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner