546-0355/02 – Ochrana ovzduší (OchrO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se orientuje v klíčových oblastech ochrany ovzduší, je schopen kritického pohledu na současné problémy znečištění ovzduší a vědomě pracuje s vzájemnými vazbami mezi živou a neživou přírodou a lidskou společností. Je seznámen s hlavními zdroji znečištění ŽP a alternativními zdroji energie. Získá poznatky s rozdílnými způsoby čištění spalin.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Exkurze

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o problematice ovzduší, jeho funkcích pro biosféru, možných důsledcích jeho znečišťování a možnostech jeho ochrany před negativními vlivy.

Povinná literatura:

SMRŽ, V. a J. MAČALA. Ochrana Ovzduší, kapitola v publikaci Environmentální vzdělávání. VŠB – TU Ostrava, 2006 HERČÍK M., V. LAPČÍK a K. OBROUČKA. Ochrana životního prostředí. Skripta VŠB-TUO, Ostrava. 1995. ISBN 80-7078-340-0 VYSOUDIL, M. Ochrana ovzduší. Skriptum UP Olomouc, 2003 BOUBEL, R. W., D. L. Fox, B. TURNER a A. C. STERN. Fundamentals of Air Pollution. Academic Press, Inc., 1994

Doporučená literatura:

HENELOVÁ V. (ed.). Příručka ochrany kvality ovzduší. Sdružení společností IREAS centrum, s.r.o., Praha a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim. 2013, 640 s. ŠIŠKA, F. Ochrana ovzdušia. Praha: SNTL, 198. 330 s. BRETSCHNEIDER, F. a J. KURFÜRST. Technika ochrany ovzduší. Praha: SNTL, 1978 WHO. Health risk assessment of air pollution. General principles. Available online: https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2016/health-risk-assessment-of-air-pollution.-general-principles-2016

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání závěrečné seminární práce. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

V případě prezenční formy studia odevzdání 2 semestrálních projektů: - stanovení množství emisí ze zdroje a srovnání s emisním limitem a - provedení modelového výpočtu rozptylu ZL v atmosféře. V případě kombinované formy studia odevzdání 1 semestrálního projektu: - stanovení množství emisí za zdroje a srovnání s emisním limitem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složení a stavba atmosféry, její úloha, význam a ochrana 2. Teplotní zvrstvení atmosféry, třídy stability (stabilita, indiference, labilita). Vertikální teplotní gradient. 3. Tlak, základní veličiny, atmosférické fronty, cirkulace atmosféry. 4. Proudění vzduchu (základní typy proudění v atmosféře – laminární, konvekce, subsidence, turbulence, advekce, geosférický a cyklosférický vítr, meteorologické charakteristiky). 5. Voda v atmosféře, vlhkost, kondenzace, mlhy, oblaka (klasifikace) 6. Meteorologie (měření a zpracování základních meteorologických charakteristik (teplota, vlhkost, tlak, srážky, heliograf, anemometr) 7. Znečišťování a znečištění ovzduší – emise, imise, transfer, depozice, rozdělení znečišťujících látek – charakteristika, vlastnosti, zdroje znečišťování ovzduší (rozdělení z hlediska odvětví, místa úniku, apod.) 8. Skleníkový efekt (příčiny, popis, následky) 9. Poškozování ozónové vrstvy (příčiny, popis, následky), smog (příčiny, popis, základní dělení, následky) 10. Charakteristické škodlivé účinky na faunu a člověka, charakteristické škodlivé účinky na vegetaci. Charakteristické škodlivé účinky na neživou přírodu 11. Měření imisí a hodnocení kvality ovzduší 12. Matematické modelování, šíření ZL v ovzduší (tvary dýmových vleček), rozptylové studie 13. Legislativa ochrany ovzduší (prováděcí právní předpisy, IRZ, ISPOP, apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání seminární práce na zvolené téma.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno odevzdáním seminární práce a vykonání zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2011/2012 zimní