546-0356/02 – Toxikologie a škodliviny v ŽP (ToxŠŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Zdenek LacnýGarant verze předmětuIng. Zdenek Lacný
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAC10 Ing. Zdenek Lacný
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojení základních znalostí z oboru toxikologie.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Historický vývoj toxikologie, rozdělení, obsah a cíle. Klasifikace jedů a škodlivin, pojem jedu, škodliviny, toxicity a její hodnocení. Symboly toxicity,R a S věty. Všeobecné poznatky o účincích toxických látek ve vztahu k organismu a některých proměnlivých faktorů prostředí. Vstupy toxických látek do organismu, vstřebávání, distribuce, přenos látek přes membránu. Xenobiotika v životním prostředí a jejich biotransformace. Toxické účinky prvků a jejich sloučenin. Významné organické látky a jejich toxické účinky. Radioaktivní látky, omamné a psychotopní látky. Pesticidy. Ochrana před škodlivinami. Zákony a normy v toxikologii, zákon 356/2003Sb., vyhláška 220/2004 Sb. a další související vyhlášky v platném znění. Environmnetální havárie s toxickými látkami.

Povinná literatura:

1. Paleček, Linhart, Horák.:Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT Praha 1996. 2. Marková.: Základy toxikologie. OU Ostrava 1998. 3. Marhold.: Přehled průmyslové toxikologie – Anorganické látky. Avicenum Praha 1980. 4. Marhold.: Přehled průmyslové toxikologie – Organické látky. Avicenum Praha 1986. 5. Sbírka zákonů ČR.

Doporučená literatura:

J. Prokeš aj.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Galén, Praha 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověřování pochopení odpřednášené látky formou individuálních on-line konzultací

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Toxikologie – vymezení pojmu, úvod do problematiky, literatura, možnosti informačních zdrojů. 2. Toxikologie, jedy, škodliviny a jejich působení na organismus – definice základních termínů. 3. Mechanismus vstupu, přeměn a vylučování tox. látek ve vztahu k organismu. 4. Vztahy mezi účinkem, dávkou, koncentrací a časem působení tox. látek, testy toxicity neznámých látek. 5. Biotransformace škodlivin v organismu, definování základních typů přeměn látek v organismu. 6. Jedy a některé jiné látky škodlivé zdraví – platná legislativa, porovnání s EU. 7. Významné anorganické škodlivé látky a jejich působení na organismus, toxicita "těžkých kovů", biogenní prvky. (2 přednášky) 8. Významné organické škodlivé látky a jejich působení na organismus, halogenované sloučeniny, aromatické uhlovodíky (mutagenita, teratogenita), fenoly. (2 přednášky) 9. Koloběh škodlivin v životním prostředí. 10.Posuzování rizik – úvod do problematiky, souvislost s toxikologií, souběžné pojmy. 11.Nakládání s odpady z hlediska toxikologie, ochrana ovzduší, emise, imise, koncentrace, NPK.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Další požadavky na studenta nejsou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Další požadavky na studenta nejsou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní