546-0362/01 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat základní metody používané v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod. Absolventi dovedou rozeznat jednotlivé druhy vod a identifikovat míru jejich znečištění. Zvládnou porozumět hlavním technologickým procesům čištění odpadních vod. Pochopí aerobní a anaerobní procesy čištění vody. Získají znalosti s provozem kalových hospodářství čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je charakterizovat základní metody používané v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod, technické a legislativní možnosti likvidace a čištění odpadních vod. Zabývá se biologickými metodami aerobních procesů včetně odstraňování nutrientů. Anaerobní čistírenské procesy jsou uváděny jak pro čištění průmyslových vod, tak i pro stabilizací čistírenských kalů.

Povinná literatura:

DOHÁNYOS, M., J. KOLLER a N. STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007 BINDZAR, J. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 ČSN 75 64 01 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel GRAY, N. Water Technology: An Introduction for Environmental Scientists and Engineers. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN 0-7506-6633-1

Doporučená literatura:

CHUDOBA, J., M. DOHÁNYOS a J. WANNER. Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha, 1991 HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN a P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000. ISBN 80-86020-30-4 PYTL, V. a kol. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. SOVAK ČR, 2004, ISBN 80-239-2528-8 CHEREMISINOFF, N. P. Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002, ISBN 0-7506-7498-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

100% účast na cvičeních v laboratoři a exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Úvod 1. Význam čištění odpadních vod. 2. Vlastnosti vod. Vzorkování vod. 3. Charakter znečišťujících látek. Způsoby vyjadřování znečištění. II.Úloha vody v průmyslu 1. Zásobování závodů vodou z hlediska požadované kvality a kvantity. Vodní hospodářství závodů, uzavřený vodní oběh. 2. Míra škodlivosti odpadních vod na povrchové a podzemní zdroje vod. 3. Vyrovnávání průtoku a kvality odpadních vod. III.Přehled metod čištění odpadních vod IV.Mechanické způsoby čištění odpadních vod 1. Oddělování tuhé fáze procesy filtrace a sedimentace. 2. Pohyb částice v hmotném prostředí, rychlost pohybu částice, odpor prostředí. 3. Zařízení používaná k mechanickému čištění odpadních vod. Česle, síta, lapáky štěrku a písku, lapáky tuků a olejů, usazovací nádrže. V. Fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod. 1. Flotace, flotoflokulace, flotoflokulační sedimentace. 2. Srážení, neutralizace, oxidace, redukce, sorpce. 3. Speciální fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod. VI.Biologické metody čištění odpadních vod 1. Přirozené biologické postupy čištění odpadních vod, samočistící schopnost vod. 2. Aktivace, varianty aktivace. 3. Biofiltrace. 4. Kombinace biologických a dalších postupů čištění odpadních vod VII.Technologické postupy čištění vybraných typů odpadních vod 1. Komunální odpadní vody 2. Odpadní vody průmyslu paliv, energetiky. Důlní vody 3. Odpadní vody hutnictví a strojírenství 4. Odpadní vody chemického průmyslu 5. Odpadní vody potravinářského průmyslu 6. Odpadní vody zemědělské velkovýroby 7. Odpadní vody ze zpracování dřeva VIII.Legislativa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  10 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  7 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast ve cvičeních a exkurzi, odevzdání protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní