546-0362/02 – Čištění odpadních vod (ČOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je charakterizovat základní metody používané v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod. Absolventi dovedou rozeznat jednotlivé druhy vod a identifikovat míru jejich znečištění. Zvládnou porozumět hlavním technologickým procesům čištění odpadních vod. Pochopí aerobní a anaerobní procesy čištění vody. Získají znalosti s provozem kalových hospodářství čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je charakterizovat základní metody používané v technologii čištění různých typů průmyslových i komunálních vod, technické a legislativní možnosti likvidace a čištění odpadních vod. Zabývá se biologickými metodami aerobních procesů včetně odstraňování nutrientů. Anaerobní čistírenské procesy jsou uváděny jak pro čištění průmyslových vod, tak i pro stabilizací čistírenských kalů.

Povinná literatura:

DOHÁNYOS, M., J. KOLLER a N. STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007 BINDZAR, J. Základy úpravy a čištění vod. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3 ČSN 75 64 01 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel GRAY, N. Water Technology: An Introduction for Environmental Scientists and Engineers. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN 0-7506-6633-1

Doporučená literatura:

CHUDOBA, J., M. DOHÁNYOS a J. WANNER. Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha, 1991 HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN a P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000. ISBN 80-86020-30-4 PYTL, V. a kol. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. SOVAK ČR, 2004, ISBN 80-239-2528-8 CHEREMISINOFF, N. P. Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002, ISBN 0-7506-7498-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční - odevzdání protokolů z laboratorních cvičení. Kombinovaná - odevzdání seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, plnění zadaných dílčích úkolů, úspěšné absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, legislativa, odpadní vody, znečišťující látky. 2. Možnosti odkanalizování a čištění odpadních vod v ČR. Kanalizační síť, charakteristika, typy, objekty na síti. 3. Množství a kvalita odpadních vod, látkové bilance, ukazatele znečištění. 4. Rozdělení biologických čistírenských procesů, kultivační podmínky. 5. Charakteristika průmyslových odpadních vod. 6. Nutrienty v odpadních vodách. Nitrifikace, denitrifikace. 7. Městské čistírny odpadních vod, domovní ČOV. 8. Technologie čištění OV. 9. Anaerobní biologické pochody- využití v čistírenství 10. Decentralizované možnosti čištění OV. 11. Terciální stupeň čištění. Dočišťování OV. 12. Odpady vznikající na ČOV a možnosti nakládání s nimi. 13. Čistírenské kaly, množství, zpracování a využití V rámci cvičení si posluchači prakticky ověřují nabyté znalosti v laboratoři. V prezenční formě studia probíhá cvičení formou laboratoří (4 h 1x za 14 dní).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku