546-0363/01 – Odpadové hospodářství I. (OH I.)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s charakteristikou vybraných druhů odpadů, způsoby nakládání s nimi, možnostmi jejich využití a zneškodnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s podrobnou charakteristikou vybraných odpadů ze spotřeby a odpadů z výrobní činnosti. Obeznamuje s možnými způsoby nakládání s nimi, možnostmi jejich využití, zpracování, příp. způsoby odstrańování.

Povinná literatura:

Kuraš M.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008 Slivka V. a kol.. Odpadové hospodářství I., VŠB TU Ostrava a MŽP ČR Praha 2006 Hlavatá M.: Odpadové hospodářství, VŠB TU Ostrava 2004

Doporučená literatura:

www.enviweb.cz www.ekokom.cz www.biom.cz www.biosance.cz www.mzp.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- hlavní cíle odpadového hospodářství - související legislativa - tuhý komunální odpad a související problematika: - shromažďování a odvoz odpadů - separace odpadů - papír, sklo, plasty, bioodpad - problematika obalů - elektroodpady - autovraky - odpady z chemického průmyslu - odpady ze sklářských provozů - zemědělské odpady - stavební odpady - odpady z těžby nerostných surovin - energetické odpady - odpady z výroby a zpracování kovů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku