546-0364/01 – Waste Management II (OHII)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
JUR0104 Ing. Michala Jurošková
LAN0045 Ing. David Längauer
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge of waste management in terms of their removal and their efficient material and energy recovery. Ability to distinguish different approaches, to estimate and find the best solutions for a specific problem of waste management. Students will be able to obtain information for work experience, demonstrate a general overview and evaluate the issue. Compare different approaches and confront the practice. Being able to produce results and solve is independently. Demonstrate ability to communicate (active both writing and speaking), manage technical terminology.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course deals in detail with the problem of waste utilization and disposal. Lectures focus on recycling, thermal processing of waste, biological methods of waste disposal, composting, waste dumping and physical-chemical methods of waste disposal. Syllabus 1. Thermic methods of waste disposal Incineration of waste Combustible waste Combustion of fuels – Calculation of combustion processes Facilities (furnaces) for thermic disposal of waste Advantages and disadvantages of incineration Utilization of waste heat Waste incineration control Emissions from the furnaces of industrial boilers Pyrolysis of waste 2. Biological methods of waste processing The course of composting Basic conditions for composting Vermicomposting Compost types Separation and composting of municipal biorefuse Optimization of material composition of compost Composting of waste and potential risk of microbial contamination Biowaste disposal - possible application Anaerobic degradation Biodegradation 3. Waste dumping Legal regulations for waste dumping Controlled dumping policy Processes occurring in the dumps Types of waste possible to dump Dump body (draining systems, drainage, insulating foil, etc.) Composition of infiltration water Dump gas (formation, collection, processing – utilization) Methods of dump survey Ecological action of TKO dumps and their reclamation Waste water treatment sludge dump Own technologies of sludge dumping 4. Physical-chemical methods of waste disposal Types of hazardous chemical waste Reworking of hazardous waste Solidification of waste Other disposal methods Practice: 1. Calculation of incineration processes 2. Calculation of incineration processes 3. Field trip – incineration 4. Laboratory practice: Determination of combustion heat and calorific capacity of the individual selected types of waste 5. Calculation of material composition of composts 6. Field trip – ENVI Brno 7. Practical application of legal regulations – Calculation of fees for waste dumping 8. Simulation of selecting a suitable locality for hazardous waste dump based on GIS 9. Field trip - dump 10. Laboratory practice: Determination of leach of unknown waste samples 11. Students’ seminar on the topic of Waste Economy 12. Students’ seminar on the topic of Waste Economy 13. Credit week

Compulsory literature:

Hazardous waste management / Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. - 2nd ed.. - New York : McGraw-Hill, c2001 - xxvi, 1202 s. : il. ISBN 0-07-039365-6 HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. ADAMEC, Vladimír, et al. Environmentální technologie a ekoinovace. 1. vyd. Helena Kollarová. Praha : CENIA, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Efektivní odpadové hospodářství, s. 94-103. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. GIRCZYS, Janusz. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. FILIP, Jiří. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 118 s. ISBN 80-7157-608-5. FILIP, Jiří, ORAL, Jaroslav. Odpadové hospodářství II. 1. vyd. Brno : MZLU, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. 73 s. ISBN 80-7078-747-3. Elektroodpad - analýza a možnosti využití / Silvie Brožová ... [et al.]. - Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 99 s. : il., mapa ISBN 978-80-248-1867-2 (brož.). Recyklace odpadů I-XIII : 1997-2009, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. CHRIAŠTEĽ, Ladislav. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. SLIVKA, František, DIRNER, Vojtech, KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství I. : Praktická příručka. Ostrava : [s.n.], 2006. 130 s. ISBN 80-248-1245-2. Časopis: Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Internet: ECONNECT - zpravodajství - zprávy [online]. 2002 [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravodajstvi.ecn.cz/>. Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. MŽP ČR, c2008 , Změněno: 30. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://mzp.cz/>. Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití [online]. c2001-2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/sedm-alternativ-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025>. PONČA, Tomáš. ARSM - aktuality: [online]. [2002] , 21. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://arsm.cz/index.htm>. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů [online]. [2002] , 28. srpna 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://www.surao.cz/>. Envi web : Zelená pro průmyslovou ekologii [online]. $2003-2008, 18.5.2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=puda_archiv_giije>. VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO [online]. 2001-2009 , 26. února 2009 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Elektroodpad/CeHO_Elektroodpad_Resime.html>.

Recommended literature:

Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Copyright © 2003 Elsevier Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D. ISBN: 978-0-7506-7507-9. Hazardous Materials and Waste Management A Guide for the Professional Hazards Manager Copyright © 1995 William Andrew Inc. All rights reserved Author(s): Nicholas P. Cheremisinoff and Paul N. Cheremisinoff ISBN: 978-0-8155-1372-8. Colin Bayliss, Kevin Langley. Nuclear Decommissioning, Waste Management, and Environmental Site Remediation. Hardbound, 330 pages, publication date: SEP-2003. ISBN 0-7506-7744-9. KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. PERTILE, E., ČABLÍK, V. Instrumentální metody analýzy. Instrumentální metody analýzy, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, p. 238, ISBN 80-248-1049-2. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 73 s. : il. ISBN 80-248-0011-X. CHRIAŠTEĽ, Ladislav. Recyklácia odpadov. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. DIRNER, Vojtech. Kvalitativní rozbor problematiky ukládání odpadů do podzemních důlních děl, monografie - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998 - 132 s. : il. ISBN 80-7078-558-680-7077-558-6. ALTMAN, Vlastimil. Odpadové hospodářství. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 89 s. : il. ISBN 80-7078-372-9 OBROUČKA, Karel. Termické zneškodňování odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997 - 140 s. : il. ISBN 80-7078-505-5. KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. STRAKA, František. Metody likvidace tuhých odpadů. Praha : VUSTE, [199-?]. 237 s. ISBN 80-85122-07-3. VÁŇA, Jaroslav. Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika [online]. 2. doplněné. 1993 , 18. května 2005 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://stary.biom.cz/clen/jv/obsah.html>. Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : sborník referátů ze seminářů, Praha, 4.5.1994 / [redakce Eugenie Hanzlíčková]. - Praha : BIJO, [1994] - 105 s., [62] s. příl. : il. ALTMAN, Vlastimil, RŮŽIČKA Miroslav. Technologie a technika skládkového hospodářství. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1996 - 82 s. : il. ISBN 80-7078-355-9 (brož.). Fyzikálně-chemická úprava odpadů : sborník referátů ze semináře –FZP, vyd. BIJO, Praha, 1993. Překládací stanice odpadů. II. díl -FZP- Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1996. Shromažďování a doprava odpadů na místo jejich využití nebo zneškodnění. [I.díl.] 1. část –FZP, Jindřich Nesvadba, 1995. Silniční a železniční doprava a přeprava nebezpečných věcí v rámci České republiky : Sborník a pracovní pomůcka -FZP-, GES, 1995. Základy moderního skládkování odpadů s příklady. Část 1 -FZP až část 7, Jindřich Nesvadba, 1996. Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu : Výstavba - provoz - bezpečnost -FZP- Alois Jurnik, ALDA, 1994. Využití elektronického šrotu. Část 1 -FZP - Část 8 –FZP, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1999. Náklady na nakládání s odpady a ekologické hospodářství : [překlad] –FZP, Bernard Fleet ; [vyd.] Český ekologický ústav, 1995. Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. ALTMAN, Vlastimil. Odpadové hospodářství : Svazek 30. Ostrava : Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 1996. 89 s. Services for Universities. Program PHARE; sv. 30. Jak nakládat s tuhými, tekutými a plynnými odpady z provozu lakoven : odborná metodická příručka –FZP, 1996. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů / Miroslav Rybín. - 2., přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

tests, written exam and discussion of topics being taught

E-learning

Other requirements

doplnit!!!!!!!!!!!!!!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus: 1. Thermic methods of waste disposal Incineration of waste Combustible waste Combustion of fuels – Calculation of combustion processes Facilities (furnaces) for thermic disposal of waste Advantages and disadvantages of incineration Utilization of waste heat Waste incineration control Emissions from the furnaces of industrial boilers Pyrolysis of waste 2. Biological methods of waste processing The course of composting Basic conditions for composting Vermicomposting Compost types Separation and composting of municipal biorefuse Optimization of material composition of compost Composting of waste and potential risk of microbial contamination Biowaste disposal - possible application Anaerobic degradation Biodegradation 3. Waste dumping Legal regulations for waste dumping Controlled dumping policy Processes occurring in the dumps Types of waste possible to dump Dump body (draining systems, drainage, insulating foil, etc.) Composition of infiltration water Dump gas (formation, collection, processing – utilization) Methods of dump survey Ecological action of TKO dumps and their reclamation Waste water treatment sludge dump Own technologies of sludge dumping 4. Physical-chemical methods of waste disposal Types of hazardous chemical waste Reworking of hazardous waste Solidification of waste Other disposal methods Practice: 1. Calculation of incineration processes 2. Calculation of incineration processes 3. Field trip – incineration 4. Laboratory practice: Determination of combustion heat and calorific capacity of the individual selected types of waste 5. Calculation of material composition of composts 6. Field trip – ENVI Brno 7. Practical application of legal regulations – Calculation of fees for waste dumping 8. Simulation of selecting a suitable locality for hazardous waste dump based on GIS 9. Field trip - dump 10. Laboratory practice: Determination of leach of unknown waste samples 11. Students’ seminar on the topic of Waste Economy 12. Students’ seminar on the topic of Waste Economy 13. Credit week

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67 (67) 34
                Písemná zkouška Written examination 30  15
                Ústní zkouška Oral examination 37  19
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner