546-0365/01 – Bachelor's Thesis (BP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
DOM0011 doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
KRU12 Ing. František Kružík
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+16

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To prepare the theoretical and practical part of bachelor thesis (analyze research problems from a selected study, propose solutions to the problem, evaluate options and solutions to defend the studied problem). On the basis of literature to organize and cite the theoretical knowledge. Demonstrate knowledge of proffesional terminology, define terms and characterize their relationship. Interpret the theory relating to the chosen bachelor thesis. The process of the final version of bachelor thesis must match the set standards of qualification.

Teaching methods

Other activities

Summary

Bachelor thesis should be written in accordance with "the principles for the development of bachelor thesis and guidance of bachelor thesis supervisor". The aim of the final work is to show that students have acquired all the skills, knowledge and experience gained during studying and are able to apply them in their bachelor thesis.

Compulsory literature:

Professional literature and technical standards in compliance with bachelor thesis.

Recommended literature:

FARANA, R a kol.: Doporučované značky, zkratky a názvy z oblasti automatického řízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1995. 24 s. FARANA, R. a kol.: Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Skripta VŠB-TU Ostrava 1999, 68 stran, ISBN 80-7078-737-6 FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha: SPN, 1984, 130s. KAŇOK, J.: Tematická kartografie. Skripta OU Ostrava, 1999, 318 stran, ISBN 80-7042-781-7 5 KAPOUNOVÁ, J.: Formální úprava diplomové práce. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1998, 1. vyd., dotisk 2001. ISBN 80-7042-141-X. 6 KULDOVÁ, O. A FLEISCHMANNOVÁ, E. 1995. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1995. 192 s., ISBN 80-7168-192-X. KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov. 3.vyd. Praha: SPN, 1985, 816 s. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/01.html>. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace elektronických dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html>. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace speciálních dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/spec01.html>. VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartografi. 2.vyd. Skripta ČVUT Praha, 1997, 203 stran, ISBN 80-7042-781-7 12 VOŢENÍLEK, V.: Diplomové práce z geoinformatiky. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc 2002, ISBN 80-244-0469-9. Akademická pravidla českého pravopisu. Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk Český. 1993. 1. vyd. Praha : ACADEMIA, 1993. 391 s. ISBN 80-200-0475-0. 14 ČSN 016910 Úprava písemností psaných strojem. Praha: Vydavatelství ÚNM, 1986. 28 s. ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. Excerpts from Draft International Standard ISO 690-2 [online]. Ottawa : ISO (International Organization for Standardization), 1997 [cit. 1997-07-02]. Dostupné na WWW: <http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm>. Zákon č. 111/199 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Statut Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava ze dne 1. srpna 2002, [cit. 2003-01-13]. Dostupné na WWW: <http://www.vsb.cz>.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

An individual consultation with the supervisor of a certain bachelor thesis. Seminar of qualification works.

E-learning

xxxxxxxx

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Content of the bachelor work is different by topic. Submission of bachelor work.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner