546-0365/01 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
DOM0011 doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
KRU12 Ing. František Kružík
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracovat teoretickou a praktickou část bakalářské práce (Analyzovat výzkumný problém vybrané oblasti studia, Navrhnout řešení problému, Zhodnotit možnosti a obhájit způsob řešení). Na základě studia odborné literatury uspořádat a citovat teoretické poznatky. Prokázat znalost odborné terminologie, definovat pojmy a charakterizovat vzájemné vztahy. Interpretovat teorie vztahující se ke zvolenému tématu bakalářské práce. Zpracovat kvalifikační práci tak, aby formální úprava bakalářské práce odpovídala stanovenému standardu.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Zpracování bakalářské práce v souladu se Zásadami pro vypracování bakalářské práce a s pokyny vedoucího bakalářské práce. Cílem zpracování závěrečné bakalářské práce je prokázání studenta, že si osvojil všechny dovednosti, znalosti a zkušenosti nabyté studiem s uplatněním v zadaném a písemně zpracovaném tématu bakalářské práce.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy dle zaměření tématu bakalářské práce.

Doporučená literatura:

FARANA, R a kol.: Doporučované značky, zkratky a názvy z oblasti automatického řízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1995. 24 s. FARANA, R. a kol.: Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Skripta VŠB-TU Ostrava 1999, 68 stran, ISBN 80-7078-737-6 FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha: SPN, 1984, 130s. KAŇOK, J.: Tematická kartografie. Skripta OU Ostrava, 1999, 318 stran, ISBN 80-7042-781-7 KAPOUNOVÁ, J.: Formální úprava diplomové práce. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1998, 1. vyd., dotisk 2001. ISBN 80-7042-141-X. KULDOVÁ, O. A FLEISCHMANNOVÁ, E. 1995. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1995. 192 s., ISBN 80-7168-192-X. KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov. 3.vyd. Praha: SPN, 1985, 816 s. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/01.html>. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace elektronických dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ele01.html>. TKAČÍKOVÁ, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace speciálních dokumentů [online]. Ostrava: Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, 2005 [cit. 2007-10-07]. Dostupné na WWW: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/spec01.html>. VEVERKA, B.: Topografická a tematická kartografi. 2.vyd. Skripta ČVUT Praha, 1997, 203 stran, ISBN 80-7042-781-7 VOŢENÍLEK, V.: Diplomové práce z geoinformatiky. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc 2002, ISBN 80-244-0469-9. Akademická pravidla českého pravopisu. Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk Český. 1993. 1. vyd. Praha : ACADEMIA, 1993. 391 s. ISBN 80-200-0475-0. ČSN 016910 Úprava písemností psaných strojem. Praha: Vydavatelství ÚNM, 1986. 28 s. ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 32 s. ČSN ISO 690-2. Informace a dokumentace: bibliografické citace. Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. Excerpts from Draft International Standard ISO 690-2 [online]. Ottawa : ISO (International Organization for Standardization), 1997 [cit. 1997-07-02]. Dostupné na WWW: <http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm>. Zákon č. 111/199 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální kozultace s vedoucím bakalářské práce. Formou semináře kvalifikačních prací.

E-learning

xxxxxxxx

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova bakalářské práce se různí dle jejího zaměření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku