546-0369/03 – Technická estetika (EST)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje základní informace z oblasti technické a průmyslové estetiky, estetiky krajiny a dále poskytuje přehled základních pojmů estetiky a výtvarného umění. Příklady estetického řešení a vývoj výtvarného umění jsou ilustrovány stručným přehledem dějin výtvarného umění. Těžiště předmětu představuje průmyslový design, technická estetika, uplatnění estetických zásad v této oblasti – barva, písmo, návrh pracovních nástrojů, strojů a přístrojů, estetika pracovního prostředí. V oblasti estetiky krajiny je pozornost zaměřena na kulturní krajinu vytvářenou člověkem.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace z oblasti technické a průmyslové estetiky, estetiky krajiny a dále poskytuje přehled základních pojmů estetiky a výtvarného umění. Příklady estetického řešení a vývoj výtvarného umění jsou ilustrovány stručným přehledem dějin výtvarného umění. Těžiště předmětu představuje průmyslový design, technická estetika, uplatnění estetických zásad v této oblasti – barva, písmo, návrh pracovních nástrojů, strojů a přístrojů, estetika pracovního prostředí. V oblasti estetiky krajiny je pozornost zaměřena na kulturní krajinu vytvářenou člověkem.

Povinná literatura:

Johánek T. et al.: Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. 2. vyd., SNTL – vydavatelství technické literatury, Praha, 1971, 256 s. Day Ch.: Duch a místo. Era, Brno, 2000, 276 s. Žák L.: Obytná krajina. S.V.U. Mánes – Svoboda, Praha, 1947, 136 s. Černá M.: dějiny výtvarného umění. 2. vyd., Idea servis, Praha, 1999, 224 s. Chatelet A., Groslier B. P. et al.: Světové dějiny umění. Larousse S. A., Ottovo nakladatelství, Praha, 2004, 784 s.

Doporučená literatura:

Sparkeová P.: Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart, Praha, 1999, 272 s. Gombrich E. H.: Příběh umění. Odeon, Praha, 1989, 558 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxdoplnitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxdoplnitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku