546-0371/01 – Biochemie (BIO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy biochemie a biotechnologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět biochemie je zaměřen na seznámení studentů se základy biochemie, objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organismů. Dále je zaměřen na principy látkových a energetických přeměn v organismech. Základní kurs biochemie je doplněn o přehled aplikací poznatků v praxi.

Povinná literatura:

[1]. Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, VŠCHT Praha 2004 [2]. Z. Vodrážka: Biochemie, Academia Praha 1992 [3]. Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha 1981 [4]. Šípal Z. a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992 [5]. Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha 1995 [6]. Vodrážka Z.: Biochemie, Academia, Praha 1966 [7]. Káš J.: Biochemie životního prostředí, Praha 1996

Doporučená literatura:

Nelson, D.L., Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. W. H. Freeman, 2012. Campbell M., Farrell S. Biochemistry. 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Charakteristika oboru, oblasti výzkumu. Složení a organizace živé hmoty. Základní stavební jednotka živých organismů, biopolymery, principy látkové a energetické přeměny. 2. Peptidy a bílkoviny. Aminokyseliny, struktura, chemické a fyzikální vlastnosti, chiralita, význam aminokyselin, izolace a analýza aminokyselin. 3. Peptidy a bílkoviny. Struktura, sekvence a její určení, biochemicky významné peptidy. Struktura bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Klasifikace bílkovin. Izolace bílkovin. Metody studia bílkovin. 4. Nukleové kyseliny. Nukleotidy. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia. 5. Sacharidy. Vlastnosti, rozdělení mosacharidů. Volné monosacharidy a jejich deriváty, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura, chiralita a funkce v organismu. Glykosidy. Glykoproteiny a proteoglykany. Analýza sacharidů. 6. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce v organismu. Neutrální lipidy, vosky, polární lipidy. Steroidy. Struktura a význam biomembrán. 7. Enzymy. Struktura, konfirmace, vlastnosti, klasifikace, názvosloví. Výskyt enzymů. Aktivita. Koenzymy. Aplikovaná enzymologie. 8. Mechanismus a kinetika enzymových reakcí. Faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí. Inhibitory. Další biokatalyzátory. 9. Principy látkové a energetické přeměny v živých systémech. Metabolismus - katabolismus a anabolismus. Biochemické reakce, rovnováha, bioenergetika. 10. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace. Fotosyntéza. Transfer elektronů a protonů v dýchacím řetězci. Biologické oxidace. Citrátový cyklus - princip a význam. Spojení citrátového cyklu s dalšími biochemickými ději. Glyoxalátový cyklus. 11. Metabolismus cukrů a lipidů. Glykolysa. Pentosový cyklus. Fermentace. Glukoneogenesa. Metabolismus lipidů. Lynenova spirála. Metabolismus glycerolu. Biosyntéza lipidů. 12. Metabolismus dusíkatých látek – bílkovin, nukleových kyselin, bází, enzymatické štěpení, transaminace, transdeaminace.Degradace aminokyselin. Biosyntéza aminokyselin. 13. Biochemie mikroorganismů. Rozdělení podle zdrojů uhlíku a energie. Mikroorganismy v prostředí. Vliv faktorů životního prostředí na živé organismy. Cykly biogenních prvků v přírodě. Biodegradace, biosorpce. 14.-15. Biochemie v praxi. Potravinářství, fermentační biotechnologie, vznik bioplynu, zpracování rud, biochemické způsoby likvidace odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok