546-0372/01 – Úprava nerostných surovin (UNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Úprava nerostných surovin je definování základních informací o technologických procesech zpracování nerostných surovin včetně aplikací do oblasti zpracování a recyklace odpadů. Interpretace získaných informací je v rámci experimentálních zadání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje studentům základní informace o technologických procesech zpracování nerostných surovin i aplikacích úpravnických procesů v oblasti zpracování odpadů. Studenti získají základními údaje o technologických procesech jako jsou: přípravné procesy – příprava suroviny, vlastní rozdružování – oddělení užitkové složky, pomocné nebo doplňující procesy zpracovaných surovin včetně samostatných procesů

Povinná literatura:

Věra Sedláčková, Pavel Sedláček. Přípravné procesy. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 114 s. ISBN 80-248-0582-0 Milan Holbein a kol. Úpravnictví. - Vyd. 1.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983 - 261 s. František Špaldon. Úprava nerastných surovín. 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1986 - 480 s. Hradský, J.: Základy úpravnictví, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986 Stanislav Kmeť. Flotácia. 1. vyd.. - Bratislava : Alfa, 1992 - 350 s. ISBN 80-05-00971-2

Doporučená literatura:

Jiří Vidlář, Zdeňka Růžičková, Jaroslav Srb. Úprava druhotných surovin. - 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1985 - 302 s. : il.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru jsou ověřeny získané znalosti studentů písemnými testy, pochopení informací je vyjádřeno zpracováním laboratorních protokolů. Předmět je ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Účel úpravy nerostných surovin (Rozdělení základních úpravnických procesů) 2. Přípravné procesy – metody mechanického rozpojování drcení a mletí, třídění 3. Drcení a mletí – zařízení pro drcení a mletí, jejich rozdělení, funkce a konstrukční typy. 4. Třídění – základní způsoby třídění, rozdělení třídičů, vhodnost použití jednotlivých typů 5. Hlavní úpravnické procesy, rozdělení podle principů a základních technologických znaků. 6. Gravitační technologie rozdružování – podstata procesu, možnosti využívání 7. Magnetické a elektrické rozdružování – principy a zařízení, zvláštní způsoby rozdružování 8. Fyzikálně chemické metody rozdružování – technologické charakteristiky 9. Doplňující procesy – rozdělení a charakteristiky 10. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných produktů 11. Zařízení pro odvodňování (zásobníky, třídiče, odstředivky) 12. Princip vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace. 13. Procesy briketování, aglomerace, peletizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok