546-0373/02 – Základy minerálních biotechnologií (ZMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou minerálních biotechnologií, předmět je zaměřen na základní aspekty biotechnologií v těžbě rud včetně zpracování nerostných surovin a odpadů z těžby. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek živými organismy a jejich uplatnění v oblasti minerálních biotechnologií při získávání a úpravě nerostných surovin s ohledem na ochranu životního prostředí. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci a řízení bioprocesů s využitím základních znalostí fyziologických charakteristik mikroorganismů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou minerálních biotechnologií. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek živými organismy a jejich uplatnění v oblasti minerálních biotechnologií při získávání a úpravě nerostných surovin s ohledem na ochranu životního prostředí. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci a řízení bioprocesů s využitím základních znalostí fyziologických charakteristik mikroorganismů.

Povinná literatura:

FEČKO P., M. KUŠNIEROVÁ, V. ČABLÍK a I. PEČTOVÁ. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9 KUŠNIEROVÁ, M. a P. FEČKO. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave sulfidických ložísk. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001. 143 s. ISBN 80-248-0023-3 LUPTÁKOVÁ, A., P. FEČKO a M. KUŠNIEROVÁ. Minerálne biotechnológie II: sulfuretum v prírode a v priemysle. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2002. 152 s. ISBN 80-248-0114-0 KADUKOVÁ, J. a E. VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnológie III: biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2003. 91 s. ISBN 80-248-0244-9 FEČKO, P., M. KUŠNIEROVÁ, A. SOCHORKOVÁ, M. PRAŠČÁKOVÁ, P. OVČAŘÍ, N. MUCHA a I. JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 156 s. ISBN 978-80-248-1701-9

Doporučená literatura:

FEČKO, P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001. 149 s. ISBN 80-7078-921-2 FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ. Environmental biotechnology. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-090-5 FLYNNE, W. G. Biotechnology and bioengineering. New York: Nova Science Publishers, 2008. 272 s. ISBN 978-1-60456-067-1 BRANDL, H. Microbial leaching of metals. In: REHM H.J. (ed.) Biotechnology. Weinheim: Wiley-VCH, 2001, s. 191-224

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Minerální biotechnologie a jejich vývoj, environmentální biogenní děje 2. Charakteristika bakterií 3. Charakteristika kvasinek 4. Charakteristika plísní 5. Charakteristika řas 6. Vliv vnějšího prostředí na mikroorganismy 7. Růstová křivka 8. Charakteristika bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 9. Přímé a nepřímé loužení 10. Faktory ovlivňující činnost bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 11. Bakteriální loužení rud 12. Desulfurizace uhlí 13. Bioakumulace kovů a dočišťování vod 14. Účinek mikroorganismů na silikáty a alumosilikáty 15. Biologický rozklad uhlovodíků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku