546-0374/01 – Biologické metody zpracování nerostných surovin (BMNS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou biologických metod zpracování nerostných surovin. Pozornost je především věnována metodám a aplikacím biologických postupů v oblasti získávání užitkových složek, především kovů, z primárních surovin a kovonosných odpadů, nebo v oblasti zpracování a úpravy kvality nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá problematikou využití biochemických metod při zpracování nerostných surovin a odpadů za účelem zvýšení kvality suroviny nebo z důvodu separace užitkových složek, především kovů. Pozornost je především věnována metodám a aplikacím biochemických postupů při úpravě primárních surovin, jako jsou uhlí, rudy, ale i další suroviny, a kovonosných odpadů, kam lze zařadit elektroodpad včetně upotřebených baterií, odpady z těžby a úpravy surovin, důlní vody a sedimenty důlních vod, metalurgické odpady, kontaminované půdy, popílky a mnoho dalších. Díky stále novým a vyvíjejícím se průmyslovým technologiím se oblast využití mikroorganismů v průmyslovém měřítku neustále mění a rozšiřuje. V neposlední řadě jsou biochemické postupy využívány také při sanaci starých zátěží. Studenti mohou získané znalosti následně využít v průmyslových oblastech zabývajících se úpravou surovin a separací užitkových složek pomocí biochemických postupů, které fungují a neustále se dynamicky rozvíjejí po celém světě.

Povinná literatura:

ZÁVADA, J., T. BOUCHAL. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Ostrava : VŠB - TUO, 2010. 99 s. ISBN 978-80-248-2356-0. FEČKO, P. a kol. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava : VŠB - TUO, 2008. 156 s. ISBN 978-80-248-1701-9. FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava : VŠB - TUO, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. KUŠNIEROVÁ, M., P. FEČKO. Minerálne biotechnológie I. Ostrava : VŠB-TUO, 2001. 143 s. ISBN 80-248-0023-3. LEHR, J. H. Wiley's Remediation Technologies Handbook : Major Contaminant Chemicals and Chemical Groups. NJ : John Wiley and Sons, 2004. 1271 s. ISBN 9780471455998.

Doporučená literatura:

KLABAN, V. Svět mikrobů; ilustrovaný lexikon mikrobiologie životního prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-687-4. S. 416. LUPTÁKOVÁ, A., M. KUŠNIEROVÁ, P. FEČKO. Minerálne biotechnológie II. Ostrava : VŠB-TUO, 2002. 143 s. ISBN 80-248-0114-0. KADUKOVÁ, J., E. VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnologie III. Ostrava : VŠB-TUO, 2003. 91 s. ISBN 80-248-0244-9. ŠTĚRBOVÁ, G. Bakteriální loužení a jeho využití při získávání kovů. Ostrava : VŠB-TUO, 2003. 48 s. SINGH, S. N., R. D. TRIPATHI. Environmental bioremediation technologies. Berlin : Springer, 2007. 518 s. ISBN 978-3-540-34790-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student je povinen docházet na cvičení. Podmínkou zápočtu jsou také vypracované protokoly z měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biotechnologie a její význam, historie, základní terminologie 2. Využití mikroorganismů v úpravě surovin 3. Základní podmínky kultivace 4. Složení živných médií 5. Typy reaktorů pro biochemické loužení 6. Mikroorganismy v úpravě uhlí 7. Mikroorganismy v úpravě sulfidických rud 8. Acidithiobacillus ferrooxidans a jeho využití v biochemických procesech 9. Síran-redukující bakterie 10. Možnosti odstraňování těžkých kovů z odpadních vod 11. Účinek mikroorganismů na silikáty a alumosilikáty 12. Biologický rozklad uhlovodíků 13. Methanové bakterie 14. Nové trendy vývoje v oblasti biotechnologie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Laboratorní práce Laboratorní práce 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok