546-0375/01 – Hydroseparační procesy (HsP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu hydroseparační procesy je prezentování metod odvodňování, zahušťování, flokulace minerálních surovin a odpadů. Interpretace získaných informací v rámci laboratorních a experimentálních zadání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět dává studentům základní znalosti z oblasti hydroseparačních procesů. Budou seznámeni s jednotlivými postupy, principy, technologickými zařízeními. Součástí přednášek i cvičení jsou příklady aplikace jednotlivých technologických procesů v laboratorních i provozních podmínkách úpravy uhlí, rud, nerudných surovin a při recyklaci odpadů.

Povinná literatura:

Stanislav Kmeť: Flotácia. Vydavatelstvo ALFA, Bratislava, 1992. 350 s. ISBN: 80-05-00971-2 František Špaldon : Úprava nerastných surovin, SNTL (ALFA), Bratislava 1986 Jiří Vidlář, Oldřich Hodek. Základy úpravy užitkových surovin. I. a II. díl - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1984 - 423 s.,

Doporučená literatura:

Ferdinand Tuček, Jan Chudoba, Zdeněk Koníček, a kolektiv. Základní procesy a výpočty v technologii vody . - 2. přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988 - 633 s. Jna Zábranská : Laboratorní metody v technologii vody, skriptum VŠCHT, Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru jsou ověřeny získané znalosti studentů písemnými testy, pochopení informací je vyjádřeno zpracováním laboratorních protokolů. Předmět je ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a účel úpravy nerostných surovin, volba způsobu úpravy. Základní pojmy a charakteristiky technologických procesů úpravy surovin. 2. Hlavní úpravnické procesy, jejich dělení dle principu. Separační procesy fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické a jejich základní technologické znaky. 3. Gravitační technologie rozdružování nerostných (a druhotných) surovin statické a dynamické, teoretická podstata a možnosti aplikace. 4. Fyzikálně-chemické a chemické metody úpravy látek a surovin, podstata jednotlivých technologických modifikací flotace. 5. Základy teorie soupádnosti, výpočet konečných pádových rychlostí a součinitele soupádnosti. Použitelnost pádových rychlostí při studiu procesů: sedimentace, hydraulické třídění, gravitační rozdružování. 6.Pomocné úpravnické procesy, jejich dělení. Odvodňování a sušení hrubozrnných a jemnozrnných látek a suspenzí, principy a použitelnost. Technicko-technologické charakteristiky odvodňovacích zásobníků, třídičů, odstředivek, filtrů a sušáren. 7. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných a kalových suspenzí. Charakteristika procesů koagulace a flokulace suspenzí. 8. Technicko-technologická podstata procesu filtrace, podstata vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace suspenzí. Technologické charakteristiky odkališť (kalových nádrží, lagun, kalových polí), způsoby naplavování, revitalizace starých odkališť.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (28) 17
                písemka Písemka 10  5
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  10
                jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku