546-0375/01 – Hydroseparační procesy (HsP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu hydroseparační procesy je prezentování metod odvodňování, zahušťování, flokulace minerálních surovin a odpadů. Interpretace získaných informací v rámci laboratorních a experimentálních zadání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět dává studentům základní znalosti z oblasti hydroseparačních procesů. Budou seznámeni s jednotlivými postupy, principy, technologickými zařízeními. Součástí přednášek i cvičení jsou příklady aplikace jednotlivých technologických procesů v laboratorních i provozních podmínkách úpravy uhlí, rud, nerudných surovin a při recyklaci odpadů.

Povinná literatura:

Stanislav Kmeť: Flotácia. Vydavatelstvo ALFA, Bratislava, 1992. 350 s. ISBN: 80-05-00971-2 František Špaldon : Úprava nerastných surovin, SNTL (ALFA), Bratislava 1986 Jiří Vidlář, Oldřich Hodek. Základy úpravy užitkových surovin. I. a II. díl - 1. vyd.. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 1984 - 423 s.,

Doporučená literatura:

Ferdinand Tuček, Jan Chudoba, Zdeněk Koníček, a kolektiv. Základní procesy a výpočty v technologii vody . - 2. přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988 - 633 s. Jna Zábranská : Laboratorní metody v technologii vody, skriptum VŠCHT, Praha 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru jsou ověřeny získané znalosti studentů písemnými testy, pochopení informací je vyjádřeno zpracováním laboratorních protokolů. Předmět je ukončen udělením zápočtu a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a účel úpravy nerostných surovin, volba způsobu úpravy. Základní pojmy a charakteristiky technologických procesů úpravy surovin. 2. Hlavní úpravnické procesy, jejich dělení dle principu. Separační procesy fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické a jejich základní technologické znaky. 3. Gravitační technologie rozdružování nerostných (a druhotných) surovin statické a dynamické, teoretická podstata a možnosti aplikace. 4. Fyzikálně-chemické a chemické metody úpravy látek a surovin, podstata jednotlivých technologických modifikací flotace. 5. Základy teorie soupádnosti, výpočet konečných pádových rychlostí a součinitele soupádnosti. Použitelnost pádových rychlostí při studiu procesů: sedimentace, hydraulické třídění, gravitační rozdružování. 6.Pomocné úpravnické procesy, jejich dělení. Odvodňování a sušení hrubozrnných a jemnozrnných látek a suspenzí, principy a použitelnost. Technicko-technologické charakteristiky odvodňovacích zásobníků, třídičů, odstředivek, filtrů a sušáren. 7. Zahušťování a odvodňování jemnozrnných a kalových suspenzí. Charakteristika procesů koagulace a flokulace suspenzí. 8. Technicko-technologická podstata procesu filtrace, podstata vakuové, hyperbarické a tlakové filtrace suspenzí. Technologické charakteristiky odkališť (kalových nádrží, lagun, kalových polí), způsoby naplavování, revitalizace starých odkališť.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  9
                jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 18  8
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku