546-0380/01 – Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie (TCV HaK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat praktické zkušenosti z hydrometrování vodních toků. Hydroekologický monitoring u vybraných toků. Seznámit se s přístrojovým vybavením oddělení hydrologie ČHMÚ. Návštěva profesionální meteorologické stanice ČHMÚ.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Hydrometrování vodních toků v prizmatických i proměnných profilech (říční profil řeky Morávky, profil Pustějovského potoka, profil řeky Porubky) dle metodiky. Využití nepřímého měření - plovákovou metodou v terénu. Výpočty hodnot průtoků. Návštěva pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, návštěva meteorologické stanice Lysá hora.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, J., MELČÁKOVÁ, I. (2006): Ekologické aspekty technické hydrobiologie.Multimediální učební texty dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/ http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy KŘÍŽ, V.(1988): Hydrometrie. SPN. Praha. 176 s. ŘEHÁNEK, T., KŘÍŽ, V. (2002): Cvičení z hydrologie. Učební texty Ostravské Univerzity, Přírodovědecká fakulta Ostrava. 54 s. ISBN 80-7042-823-6.

Doporučená literatura:

LIPINA, P. ET AL. (2004): 50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora. 1. vyd. Praha: ČHMÚ. 70 s. ISBN 80-86690-20-2. FIŠÁK, J.(1994): Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Metodický předpis č.11. ČHMÚ Praha. 114 s. FIŠÁK,J.(1994): Návod pro pozorovatele srážkoměrných stanic.Metodický předpis č. 11a. ČHMÚ Praha. 61 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola pracovního terénního zápisníku - deníku. 100% účast na terénních cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost zpracování hydrologického režimu vybraného toku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hydrometrování vodních toků. Metodika výběru vhodného měřícího profilu. Výběr vhodného měřícího profilu nížinného nivního toku (př. Pustějovský potok, řeka Odra). Výběr vhodného měřícího profilu podhorského divočicího toku (př. Morávka) Příprava přístrojů (hydrovrtule) na měření. Vlastní měření. Měření povrchové rychlosti vodního toku pomocí plovákové metody. Zápisník pro měření průtoků, jeho zpracování. Výpočtové cvičení. Návštěva "meteorologické zahrádky" - popis činnosti jednotlivých přístrojů (mechanických - registračních, digitálních). Klimatologický deník. Vyhodnocení souboru dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok