546-0381/01 – Basic Projection I (ZP I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Tomáš Dvorský, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Nadežda Števulová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAL04 Ing. Markéta Jalůvková
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student who completes the course should have general knowledge about AutoCAD. The student will use in other seminars the knowledge in drafting of simple project documentation for sewage systems in a specific territory and for small-size water reservoirs.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Students will make acquainted with projection software AutoCAD in following points: -acquaint with AutoCAD environment -basic information about grid systems in plane -instruction for designing in AutoCAD -editing instruction at design creation

Compulsory literature:

[1] Shawna Lockhart: Tutorial Guide to AutoCAD 2013, Schroff Development Corporation, 2012. ISBN: 978-1-58503-721-6

Recommended literature:

[1] George Omura, Brian C. Benton: Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013, Sybex, 2013.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Pracovní prostředí: spuštění AutoCADU, práce se soubory, popis pracovní plochy, význam tlačítek myši, práce s příkazy AutoCADU, přidávání nástrojových panelů. 2.Úvod do kreslení: nastavení výkresových jednotek pro míry a úhly objektů, souřadný systém, kreslení úsečky, zadávání souřadnic, úchopové body, práce s obrázkem. 3.Kreslení entit – kreslení kružnice, elips, polygonů, oblouků, polyčar, křivek. Měření geometrických vlastností. 4.Editační funkce I. Editace a výběr jednotlivých objektů a skupin k editaci. Vymazání, posunutí a kopírování objektů ve výkrese. 5.Editační funkce II. Oříznutí, prodloužení, přerušení a protažení objektů. Zaoblení hraní. Vytváření polí objektů. 6.Bezpříkazová editace. Seznámení se s bezpříkazovou editací. Příklady uzlů na různých objektech. Výběr entit do uzlů. Editace pomocí uzlů. Změna nastavení výběru. 7.Hladiny, barvy a čáry. Práce s hladinami. Tvorba hladiny. Ovládání viditelnosti hladin. Změna měřítka přerušovaných čar. Kopírování vlastností entit. 8.Práce se šrafy. Principy šrafování. Technologie šrafování. Editace šrafování. 9.Práce s bloky. Vytvoření bloku. Uložení bloku jako soubor. Vložení bloku do výkresu. Rozložení bloku. 10. 11. 12.Tvorba finálové rovinné výkresové dokumentace. 13. 14.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner