546-0381/02 – Základy projektování I (ZP I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
JAL04 Ing. Markéta Jalůvková
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu získá základní znalosti o programu AutoCAD. Získané znalosti student bude aplikovat při tvorbě jednoduché projektové dokumentace odkanalizování daného území a malé vodní nádrže v rámci dalšího studia

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s projekčním softwarem AutoCAD v následujících bodech: •Seznámení s prostředím AutoCADu. •Základní informace o souřadnicových systémech v rovině. •Kreslící příkazy AutoCADu. •Editační příkazy při tvorbě výkresu.

Povinná literatura:

[1] Spielmanm, M., Špaček, J.: AutoCAD - Názorný průvodce pro verze 2012 a 2013, Computer Press, a.s., Brno, 2013.

Doporučená literatura:

[1] Kletečka, J., Foŕt, P.: AUTOCAD 2014. Computer Press, a.s., Brno, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí studentů v průběhu semestru je prováděna následujícím způsobem: 1) napsání 1 testu; 2) zpracování vzorových výkresů v programu AutoCAD.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aplikace získaných znalostí na vzorové výkresy a jejich následné vykreslení do formátu PDF.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pracovní prostředí: spuštění AutoCADU, práce se soubory, popis pracovní plochy, význam tlačítek myši, práce s příkazy AutoCADU, přidávání nástrojových panelů. 2.Úvod do kreslení: nastavení výkresových jednotek pro míry a úhly objektů, souřadný systém, kreslení úsečky, zadávání souřadnic, úchopové body, práce s obrázkem. 3.Kreslení entit – kreslení kružnice, elips, polygonů, oblouků, polyčar, křivek. Měření geometrických vlastností. 4.Editační funkce I. Editace a výběr jednotlivých objektů a skupin k editaci. Vymazání, posunutí a kopírování objektů ve výkrese. 5.Editační funkce II. Oříznutí, prodloužení, přerušení a protažení objektů. Zaoblení hraní. Vytváření polí objektů. 6.Bezpříkazová editace. Seznámení se s bezpříkazovou editací. Příklady uzlů na různých objektech. Výběr entit do uzlů. Editace pomocí uzlů. Změna nastavení výběru. 7.Hladiny, barvy a čáry. Práce s hladinami. Tvorba hladiny. Ovládání viditelnosti hladin. Změna měřítka přerušovaných čar. Kopírování vlastností entit. 8.Práce se šrafy. Principy šrafování. Technologie šrafování. Editace šrafování. 9.Práce s bloky. Vytvoření bloku. Uložení bloku jako soubor. Vložení bloku do výkresu. Rozložení bloku. 10. 11. 12.Tvorba finálové rovinné výkresové dokumentace. 13. 14.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní