546-0382/01 – Organizace a technologie výstavby (OTV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat základní problematiku vodohospodářských staveb. Charakterizovat základní právní předpisy.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou výstavby vodohospodářských staveb a zařízení – pracovními postupy a způsoby, organizací výstavby, zakládáním a prováděním staveb, montáží zařízení, prováděním instalací a postupem dokončovacích prací.

Povinná literatura:

Vlčok K.: Příprava staveb, Bratislava 1998 Kos J.: Systémové plánování a řízení investiční výstavby, FS VUT Brno, 1985 Kočí B. a kol.: Technologie pozemních staveb, FAST VÚT Brno, 1996 Matoušková D.: Pozemní stavitelství I., II., VŠB - TUO 1997

Doporučená literatura:

Kůs O.: Projekty stavební, FS ČVUT Praha, 1983. Bažant Z.: Zakládání staveb, SNTL Praha, 1981. aktuální odborné publikace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k prbrané látce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výrobní procesy ve stavitelství. Právní předpisy pro provádění staveb (v návaznosti na PO-16- dokumentace staveb, vodohospodářský dohled a odborný dozor, kolaudace apod.) 2. Řízení výstavby, montáží a jednotlivých prací. Bezpečnost při výstavbě a rizika. 3. Projekt organizace výstavby (účel, obsah, zpracování), harmonogram výstavby a projekt postupu výstavby a montáží (principy síťového grafu apod.). 4. Příprava staveniště- převzetí staveniště, sondování, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací práce. 5. Předvýrobní a výrobní příprava staveb, přípravné práce (snímání ornice, úprava základnové spáry, podkladové konstrukce, bourací práce). 6. Provádění zemních prací – ruční a strojní hloubení (používané mechanizmy), výkop rýh, přemísťování zeminy. 7. Zemní práce pokrač. – násypy a svahování, zásypy a obsypy, zemní filtry, hutnění, injektování, hloubení ve vodě, uzavírka řeky. 8. Zakládání staveb – druhy základů, metody zakládání, prvky základových konstrukcí – základová půda a dovolené namáhání. 9. Zakládaní staveb pokrač. – svahové jámy, jímky, rýhy, roubení (rýh, jam druhy pažení, zemní tlak na pažení, rizika), odvodňování základových jímek a rýh. 10. Zakládaní staveb pokrač. – štětové stěny a beranění, opevnění svahů a hrází, patky svahů, zakládání ve zvláštních poměrech (sesuvná území, poddolování, smrštivé jíly, rozbahněné půdy, zamrzlé zeminy). 11. Výstavba vodohospodářských sítí – montáž vodovodních a kanalizačních potrubí, kladení a úprava drénů, montáž strojního a elektrozařízení. 12. Izolace proti vodě – druhy izolací, tlaková izolace, postup provádění, vodotěsné betony. 13. Práce betonářské – příprava a doprava betonu, ukládání a hutnění, montáž železobetonových konstrukcí, betonování pod vodou a za mrazu. 14. Práce zednické, tesařské a lešenářské, střešní konstrukce a pláště, vnitřní úpravy (omítky, nástřiky, obklady, dlažby). 15. Dokončovací práce, zkoušky – pevnosti, hutnění, těsnosti, tlakové, provozní zkoušky, kolaudace, zkušební provoz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku