546-0384/01 – Basic Projection II (ZP II)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits1
Subject guarantorIng. Tomáš Dvorský, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO203 Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
PCH05 Ing. Kateřina Pchálková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student who completes the course should improve his/her knowledge about AutoCAD. The student will use in other seminars the knowledge in drafting of simple project documentation for sewage systems in a specific territory and for small-size water reservoirs.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Students will take up knowledge from Basic projection I. They will increase knowledge in the following points: -work with text -dimension principles and editing of dimensions -advanced editing of objects -connection of data with graphic, external references -design center -print setting for exit on printer and stereoplotter

Compulsory literature:

[1] Shawna Lockhart: Tutorial Guide to AutoCAD 2013, Schroff Development Corporation, 2012. ISBN: 978-1-58503-721-6

Recommended literature:

[1] George Omura, Brian C. Benton: Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013, Sybex, 2013.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola znalostí studentů v průběhu semestru je prováděna následujícícm způsobem: 1) napsání 1 testu; 2) zpracování konceptu projektové dokumentace v programu AutoCAD 2007.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Textový styl, psaní řádkového a odstavcového textu, práce s oknem Vlastnosti 2.Principy kótování, prvky kót, kótovací styl-formát a vzhled kót, tvorba kót, editace kót. 3.Práce s křivkou, editace křivky, dělení křivky dle délky a dle počtu, výplň křivky. 4.Tvorba filtru hladin, filtry pro výběr objektů, práce se skupinami a pořadí objektů. 5.Získávání dat z výkresů, výměna dat s jinými programy, zaznamenávání činnosti 6.Ukládání a propojení dat s grafikou. 7.Externí reference. 8.Správa výkresů pomocí nástroje Design center. 9.Nastavení tisku, styly vykreslování, modelový prostor, rozvržení a výkresový prostor, měřítko, nastavení plotteru. 10. –14. Tvorba závěrečné výkresové dokumentace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner