546-0385/01 – Ekologie II (EKO2)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět ekologie II je zaměřen na ekologii rostlin a ekologii živočichů.

Povinná literatura:

Doporučená základní literatura: 1. Begon M., J. L. Harper, C. R. Townsend: Ekologie jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. 1997. 2. Janský, L.: Fysiologie adaptací. Academia Praha. 1979. 3. Larcher W.: Fyziologická ekologie rostlin. Academia, Praha. 1988. 4. Losos, B., Gulička, J., Lellák, J., Pelikán, J., 1985: Ekologie živočichů. SPN Praha. 5. Odum E.: Základy ekologie. Academia, Praha. 1977. 6. Slavíková J.: Ekologie rostlin. SPN, Praha, 1986. 7. Vlasák, P.: Ekologie savců. Academia Praha. 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ekologie živočichů 1. Teplota jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Světlo jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Vlhkost jako ekologický faktor, adaptace živočichů. Atmosférický tlak a proudění vzduchu jako ekologický faktor, adaptace živočichů. 2. Voda jako ekologický faktor. Podmínky života ve stojatých vodách.Podmínky života v tekoucích vodách. Ekologické faktory rašelinišť. Ekologické faktory periodických vod a salinních vod. 3. Půda jako životní prostředí. 4. Potrava. Třídění adaptací – adaptace fyziologické, morfologické a etologické. Vnitrodruhové vztahy. 5. Migrace živočichů. Mezidruhové vztahy. Společenstva živočichů. Kvantitativní znaky zoocenóz. Strukturální a vztahové znaky zoocenóz. 6. Rozmnožování, říje, reprodukční typy, rozmnožovací cykly u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Růst a vývoj mláďat u savců, ptáků, obojživelníků a plazů. Ekologie rostlin 7. Záření, modifikace slunečního záření a adaptace rostlin na záření. Teplotní bilance, teplota rostlin a adaptace rostlin na teploty. Vliv složení atmosféry na rostliny. 8. Vodní bilance stanoviště, absorbce, transpirace a vodní bilance rostlin. Odolnost rostlin vůči suchu, specifická doba přežití. Voda jako životní prostředí rostlin, adaptace rostlin na vodní prostředí. 9. Význam rostlin pro tvorbu půd, vliv reliéfu a rostlin na pedogenetické procesy. Závislost rostlin na chemismu půd. 10. Fotosyntetická kapacita rostlin, koeficient účinnosti fotosyntézy, závislost čisté fotosyntézy na světle a teple. Růstová analýza rostlin, její význam a aplikace. 11. Populace rostlin - definice, charakteristika, šíření populace. Demografie rostlin. Struktura populace. Vzájemné vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin. Strategie populací rostlin. 12. Ekologie společenstva rostlin - definice, vymezení. Horizontální a vertikální struktura rostlinného společenstva. Stabilita rostlinného společenstva, vegetace zonální, azonální a extrazonální. Analýza struktury společenstva, životní formy rostlin. Vegetace potenciální, přirozená, přírodě blízká, rekonstruovaná přírodní, přírodní. 13. Změny struktury společenstva rostlin v čase. Ekologická sukcese rostlin, primární a sekundární sukcese, principy a význam v ekosystému. 14. Základy fytocenologie. Invazní a expanzní druhy rostlin, význam.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.