546-0387/01 – Legislativa životního prostředí (LEGŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV30 Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právní úpravy v oblasti životního prostředí v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o environmentální legislativě České republiky. Pozornost je zaměřena zejména na právní úpravu na ochranu ovzduší, vod, půdy, na právní režim ochrany přírody a krajiny, lesního půdního fondu a lesa, na právní úpravu odpadového hospodářství, na právní úpravu posuzování vlivů na ŽP, na ochranu ŽP při využívání nerostného bohatství, na právní úpravu péče o jadernou bezpečnost a na právní úpravu péče o kulturní památky.

Povinná literatura:

1. HERČÍK, Miloslav et al. Legislativa a ochrana životního prostředí (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 2008. 186 s. ISBN 978-80-248-1837-5. 2. HERČÍK, Miloslav. Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2004. 158 s. 3. Cingoš, J. - Dudová, J. - Pálenská, D. - Pekárek, M. - Průchová, I. Praktikum z práva životního prostředí. Masarykova univerzita, Brno, 1996, 129 s. ISBN 80-210-1432-6. 4. Úplné znění (ÚZ) č. 430. Nakladatelství Jiří Motloch-Sagit. Ostrava, 2004. ISBN 80-7208-421-6. 5. Příslušné legislativní normy Evropské unie.

Doporučená literatura:

Internet – stránky MŽP (www.env.cz), ČEÚ (www.ceu.cz), CPC (www.cpc.cz), CEMC (www.ecn.cz/cemc/), elektronická knihovna MŽP (www.env.cebin.cz)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy Seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Zákon o životním prostředí. 2. Právní úprava v oblasti odpadového hospodářství. 3. Právní úprava na ochranu ovzduší. 4. Právní úprava na ochranu vod. 5. Právní režim ochrany přírody a krajiny. 6. Ochrana zemědělského půdního fondu. 7. Ochrana lesního půdního fondu a lesa. 8. Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí. 9. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství. 10.Péče o pracovní prostředí z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví. 11.Právní úprava ochrany před hlukem a vibracemi. 12.Právní úprava péče o jadernou bezpečnost. 13.Právní úprava péče o kulturní památky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.