546-0398/01 – Biorecyklace (BRC)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět „Biorecyklace“ je orientován na úlohu mikroorganismů v recyklačních procesech. Předmět se podrobně zabývá problematikou aplikace mikroorganismů při recyklaci odpadů z vybraných průmyslových odvětví. Jednotlivé přednášky jsou věnovány od úvodní charakteristiky a rozdělení odpadů a mikroorganismů přes jednotlivé biorecyklační technologie až po bioprodukty.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

KRIŠTOFOVÁ, D. Kovy a životní prostředí. Ostrava : VŠB-TUO, 2005. 64 s. ISBN 80-248-0740-8. ŠTĚRBOVÁ, G. Bakteriální loužení a jeho využití při získávání kovů. Ostrava : VŠB-TUO, 2003. 48 s. DÍAZ, E. Microbial biodegradation. Norfolk : Caister Academic Press, 2008. 402 s. ISBN 978-1-904455-17-2. PEŤKOVÁ, K., Ľ. JURKOVIČ, H. VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava : VŠB-TUO, 2016. 148 s. ISBN 978-80-248-3999-8. BROŽOVÁ, S. a kol. Možnosti recyklace vybraných materiálů. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014. 99 s. ISBN 978-80-7204-880-9.

Doporučená literatura:

KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Ostrava : VŠB - TUO, 2003. 57 s. ISBN 80-248-0485-9. LEDEREROVÁ, J. a kol. Biokorozní vlivy na stavební díla. Praha : Silikátový svaz, 2009. 273 s. ISBN 978-80-86821-50-4. FEČKO, P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava : VŠB - TUO, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. KUŠNIEROVÁ, M., P. FEČKO. Minerálne biotechnológie I. Ostrava : VŠB - TUO, 2001. 143 s. ISBN 80-248-0023-3. SINGH, S. N., R. D. TRIPATHI. Environmental bioremediation technologies. Berlin : Springer, 2007. 518 s. ISBN 978-3-540-34790-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

100% účast ve cvičeních. Odevzdání protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod, charakteristika a rozdělení odpadů 2) Charakteristika vybraných mikroorganismů a jejich aktivita v recyklačním procesu 3) Biorecyklační technologie, rozdělení a charakteristika 4) Biorecyklace kovových a kovonosných odpadů 5) Biorecyklace nekovových odpadů 6) Biorecyklace polymerních odpadů 7) Biorecyklace stavebních odpadů 8) Biorecyklace potravinářských a živočišných odpadů 9) Biorecyklace plastů a obalů 10) Biorecyklace odpadů z papírenského průmyslu 11) Biorecyklace odpadů z farmaceutických a chemických laboratoří 12) Biodegradace ropy a topného oleje 13) Praktické příklady biorecyklace v laboratorních podmínkách KEI 14) Bioprodukty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.