546-0402/01 – Ekologie (Eko)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obecná ekologie - Systém ekologických věd, ekologie jako vědní obor - definice, vztahy k ostatním vědním disciplínám. Biosféra, její složky, charakteristika. Organismy a prostředí. Základy autekologie. Základy synekologie. Ekosystém. Ekologická stabilita, homeostáza. Koloběhy látek, biogeochemické cykly. Toky energie, produktivita ekosystému. Přenos informace, regulace. Mezní činitelé, zákony minima a tolerance. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě, regulace. Dynamika ekosystému, aktivita ekosystému. Ekologická nika. II. Ekologie člověka - Ekologie člověka - pojetí. Evoluce člověka, urbanizační proces - industriální a postindustriální společnost. Funkce člověka v ekosystému. Životní prostředí a zdraví - monitorování znečištění prostředí a expozice člověka, bioindikátory a biomarkery. Trvale udržitelný rozvoj.

Povinná literatura:

Begon M.,Harper J.L.,Townsend C.R.(1997):Ekologie-jedinci, populace a společenstva. Vyd.UP, Olomouc. Slavíková,J.(1986): Ekologie rostlin. SPN Praha. Losos, B. a kol.1986): Ekologie živočichů. SPN Praha. Míchal, I.(1992): Ekologická stabilita. MŽP ČR Praha. Hajn, V.(1999):Ekologie člověka. Skripta UP Olomouc, PřF.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY I. Obecná ekologie 1. Systém ekologických věd, ekologie jako vědní obor - definice, vztahy k ostatním vědním disciplínám. 2. Biosféra, její složky, charakteristika. Organismy a prostředí 2a) Abiotické faktory - sluneční záření, teplota, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 2b) Biotické faktory - faktory vnitroduhové, mezidruhové, antropogenní. 3. Populace - základy autekologie. 4. Společenstvo - základy synekologie. 5. Ekosystém - teorie ekosystému, geobiocenózy. Ekologická stabilita, homeostáza. 6. Koloběhy látek, biogeochemické cykly. Toky energie, produktivita ekosystému. Přenos informace, regulace. 7. Mezní činitelé, zákony minima a tolerance. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě, regulace. 8. Dynamika ekosystému, aktivita ekosystému. Ekologická nika. 9. Ekologie sladkých vod - ekosystém mokřad, rybník, řeka.. Ekologie souše - ekosystém les, agroekosystém a městský ekosystém. II. Ekologie člověka 1. Ekologie člověka - pojetí. Evoluce člověka, urbanizační proces - industriální a postindustriální společnost 2. Lidská populace a populační vývoj. Funkce člověka v ekosystému. 3. Životní prostředí a zdraví - monitorování znečištění prostředí a expozice člověka, bioindikátory a biomarkery. 4. Kulturní ekologie. 5. Trvale udržitelný rozvoj.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku