546-0405/01 – Geomorfologie ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Tento předmět poskytuje informace o dynamice krajinotvorných, morfologických procesů. Zaměření především na procesy geomorfologické, exogenní a vzniklé tvary v krajině. Modelační činitelé v krajině: povrchová voda - říční činnost, sněžníky,ledovce,antropogenní činnost,fyzikální činitelé - teplota,insolace, gravitační síla,dále chemické procesy. Regionalizace povrchových tvarů v krajině naší republiky.

Povinná literatura:

Allen, A., P.: Earth Surface Processes. Oxford 1997, 404 p. Kukal, Z. a kol.: Základy oceánografie. Academia, Praha 1977, 512 s. Mycielska – Dowgiałło a kol.: Geomorfologia dynamiczna. Universytet Warszawski, Warszawa 1999, 159 s. Přibyl, J., Ložek, V. a kol.: Základy karsologie a speleologie. Academia, Praha 1992, 354 s. Rubín, J., Balatka, B. a kol.: Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia, Praha 1986, 385 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku