546-0408/01 – Ochrana půd (OCHRPUD)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základy ochrana půd pro studijní obor Environmentální inženýrství. Pozornost je zaměřena na problémy eroze půd a kontaminace půd. Studium negativních vlivů lidské činnosti na půdu je založeno na posouzení vlastností zemin a podmínek na postižrných lokalitách.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje se základy ochrana půd pro studijní obor Environmentální inženýrství. Pozornost je zaměřena na problémy eroze půd a kontaminace půd. Studium negativních vlivů lidské činnosti na půdu je založeno na posouzení vlastností zemin a podmínek na postižrných lokalitách.

Povinná literatura:

Raclavský, K., Raclavská H., Matýsek, D. (2005): Ochrana půd. CD-ROM. VŠB-TU Ostrava. Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha, 558 s. Raclavská, H. (1998): Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. VŠB-TU Ostrava. 116 s. Holý, M. (1994): Eroze a životní prostředí. Vydavatelství ČVUT, Praha. 384 s. Tlapák, V., Šálek J., Legát, V. (1992): Voda v zemědělské krajině. Zemědělské nakladatelství Brázda. Praha. 320 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Procesy degradace v půdách. Vlastnosti půd významné z hlediska degradace půd. Příčiny a následky vodní eroze půdy. Obecná rovnice eroze půdy. Příčiny a následky větrné eroze půdy. Protierozní opatření. Kontaminace půd průmyslem. Kontaminace půd zemědělskou činností. Hodnocení kontaminace půd. Kontaminace půd dálkovým přenosem polutantů a kritické zátěže. Ekologická stabilita krajiny a ochrana půdy. Degradace půd v zemědělství. Degradace lesních půd. Termické metody dekontaminace půd. Fyzikálně-chemické metody dekontaminace půd. Biologické metody dekontaminace půd. Cvičení: Terénní hodnocení půdy a půdní eroze. Odběr vzorků půdní vody. Atmogeochemické metody v ochraně půd.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku