546-0415/01 – Hodnocení environmentálních rizik (HoEnvRiz)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientace v problematice hodnocení a řízení rizik, osvojení si nástrojů, které umožní vytvořit podklady pro řešení konfliktních situací, schopnost uplatnit znalosti v rozhodovacích procesech v rámci environmentální politiky zahrnujícím ochranu lidského zdraví a ekosystémů před poškozením.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět podává komplexní informace o hodnocení, řízení a managementu rizik vycházejících z kontaminace životního prostředí na lidskou populaci a na ekosystémy. Studenti budou seznámeni s metodikou vypracovanou US - EPA pro hodnocení rizik kancerogenních a nekancerogenních látek a se základními principy hodnocení rizik v ekosystémech.

Povinná literatura:

HOLOUBEK, I. a kol. Ekologická rizika - Hodnocení environmentálních rizik. Praha: MŽP ČR, 1995. Závěrečná zpráva projektu: Program péče o životní prostředí, č. VZ/5200/95. Postup zpracování analýzy rizik. Metodický pokyn MŽP ČR, Zpravodaj MŽP č. 8, 1996. SUTER, G. W. (editor). Ecological risk assessment. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2007. 643 p. ISBN 978-1-56670-634. LAWSON, A. (editor). Diseases maping and risk assessment for public health. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. xix, 482 s. ISBN 0-471-98634-8.

Doporučená literatura:

Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP, částka 9, str.1, září 2005. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, částka 9, str. 1 a 42, září 2005. KUNREUTHER, H. and P. SLOVIC (editors). Challenges in risk assessment and risk management. Thousand Oaks: SAGE Periodical Press, 1996. 220 s. US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental Assessment).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuzní bloky k probranému učivu. Řešení případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy - riziko, nebezpečí, hodnocení rizik, řízení rizik, kontrola rizik. 2. Proč a kdy provádět hodnocení rizik, rizika přírodní,antropogenní, vnímání rizik 3. Humánní rizika - metody analýzy rizik - identifikace nebezpečí/škodliviny, hodnocení vztahu dávka - účinek, hodnocení expozice, charakterizace rizika 4. Humánní rizika - identifikace nebezpeči karcinogenních a nekarcinogenních látek 5.Humánní rizika -hodnocení dávky a účinku nekarcinogenních akarcinogenních látek, referenční dávka, jednotkové riziko, slope factor 6. Humánní rizika -expozice a expoziční scénáře, monitoring, modelování 7. Humánní rizika - charakterizace rizika, index nebezpečnosti, výpočet rizika pro jedince a populaci 8. Environmentální rizika - metodika, koncepce 9. Environmentální rizika - formulace problému, hodnocení expozice, bioindikace, biomonitoring 10. Environmetální rizika- hodnocení účinku škodliviny na ekosystém a jeho složky, bioakumulace 11. Environmentální rizika - charakterizace rizika 12. Softwarová a databázová podpora v hodnocení rizik 13. Management rizik

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        semestrální projekt Semestrální projekt 35  27 3
        písemka Písemka 65  24 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní