546-0415/01 – Hodnocení environmentálních rizik (HoEnvRiz)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientace v problematice hodnocení a řízení rizik, osvojení si nástrojů, které umožní vytvořit podklady pro řešení konfliktních situací, schopnost uplatnit znalosti v rozhodovacích procesech v rámci environmentální politiky zahrnujícím ochranu lidského zdraví a ekosystémů před poškozením.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět podává komplexní informace o hodnocení, řízení a managementu rizik vycházejících z kontaminace životního prostředí na lidskou populaci a na ekosystémy. Studenti budou seznámeni s metodikou vypracovanou US - EPA pro hodnocení rizik kancerogenních a nekancerogenních látek a se základními principy hodnocení rizik v ekosystémech.

Povinná literatura:

HOLOUBEK, I. a kol. Ekologická rizika - Hodnocení environmentálních rizik. Praha: MŽP ČR, 1995. Závěrečná zpráva projektu: Program péče o životní prostředí, č. VZ/5200/95. Postup zpracování analýzy rizik. Metodický pokyn MŽP ČR, Zpravodaj MŽP č. 8, 1996. SUTER, G. W. (editor). Ecological risk assessment. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2007. 643 p. ISBN 978-1-56670-634. LAWSON, A. (editor). Diseases maping and risk assessment for public health. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. xix, 482 s. ISBN 0-471-98634-8.

Doporučená literatura:

Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP, částka 9, str.1, září 2005. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, částka 9, str. 1 a 42, září 2005. KUNREUTHER, H. and P. SLOVIC (editors). Challenges in risk assessment and risk management. Thousand Oaks: SAGE Periodical Press, 1996. 220 s. US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental Assessment).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuzní bloky k probranému učivu. Řešení případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy - riziko, nebezpečí, hodnocení rizik, řízení rizik, kontrola rizik. 2. Proč a kdy provádět hodnocení rizik, rizika přírodní,antropogenní, vnímání rizik 3. Humánní rizika - metody analýzy rizik - identifikace nebezpečí/škodliviny, hodnocení vztahu dávka - účinek, hodnocení expozice, charakterizace rizika 4. Humánní rizika - identifikace nebezpeči karcinogenních a nekarcinogenních látek 5.Humánní rizika -hodnocení dávky a účinku nekarcinogenních akarcinogenních látek, referenční dávka, jednotkové riziko, slope factor 6. Humánní rizika -expozice a expoziční scénáře, monitoring, modelování 7. Humánní rizika - charakterizace rizika, index nebezpečnosti, výpočet rizika pro jedince a populaci 8. Environmentální rizika - metodika, koncepce 9. Environmentální rizika - formulace problému, hodnocení expozice, bioindikace, biomonitoring 10. Environmetální rizika- hodnocení účinku škodliviny na ekosystém a jeho složky, bioakumulace 11. Environmentální rizika - charakterizace rizika 12. Softwarová a databázová podpora v hodnocení rizik 13. Management rizik

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        semestrální projekt Semestrální projekt 35  27
        písemka Písemka 65  24
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku